Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/15/05-M07-team In het eigen bestuur werken aan de katholieke dialoogschool

Doelstellingen:

In deze nascholing herbronnen de bestuurders hun visie op de Christelijke identiteit van de school en op de pastoraal op school onderzoeken hoe het bestuur zijn verantwoordelijkheido ptimaal op dat vlak kan opnemen en hoe het bestuur de katholieke school kan oriënteren en ondersteunen.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst Besturen/Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Een van de beleidsdomeinen van een bestuur betreft de verantwoordelijkheid voor de christelijke identiteit en de pastoraal op school.
Werken aan de eigen identiteit veronderstelt in onze tijd een dubbele dialoog: de dialoog met de christelijke identiteit van de school en de dialoog met de aanwezige verscheidenheid aan levensbeschouwingen. In het licht daarvan heeft het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs zijn visieontwikkeling ten aanzien van de pastoraal op school geactualiseerd. In deze nascholing herbronnen de bestuurders hun visie op de christelijke identiteit van de school en op de pastoraal op school. Zij onderzoeken ook hoe het bestuur zijn verantwoordelijkheid op dat vlak optimaal kan opnemen en hoe het bestuur de katholieke school kan oriënteren en ondersteunen.

Strategie en methode:

De vormingsmedewerker leidt het thema in. Er is daarbij ook ruimte voor vragen en bedenkingen. Door middel van diverse werkvormen worden bestuurders aangezet om hun verwachtingen en ervaringen met elkaar te bespreken en op die manier van elkaar te leren.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een herneming van de module.

Voorwaarde:

Het bestuur betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van € 50 per sessie (uitgezonderd intake).


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (9 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.