Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315I-module 4 Sticordi maatregelen

Doelstellingen:

Kennismaken met de verschillende sticordi maatregelen.

Inzicht verwerven in het gebruik van sticordi maatregelen.

Doelgroep:

GON-begeleiders & ION-begeleiders

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Differentiëren ruimer bekijken vanuit StiCoRDi.

Differentiëren op een aangepaste wijze doen we zowel op vlak van dynamisch-affectieve, psycho-motorische als cognitieve aspecten. Deze hangen af van de mogelijkheden en de beperkingen van het individu dat we tot leren, tot ontwikkeling willen brengen.

Stimuleren als basis om sterktes bewust in te zetten. Een doelgerichte didactische aanpak waardoor kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes gerealiseerd worden ondanks beperkingen.

Compenseren, een andere route bewandelen om dezelfde bestemming te bereiken. Wat heeft het kind nodig? Wat werkt voor die leerling?

Remediëren, als leerkracht bewust in interactie gaan, mediëren om datgene te bereiken wat vooropgesteld is.

Dispenseren. Wanneer iets lossen?

‘Sticordi zijn inmiddels een goed ingeburgerd begrip in het Vlaamse onderwijs, maar in de Dikke Van Dale is het nog een grote onbekende. Willen we dit behouden of bannen? Of kunnen we het herbenoemen en beter begrijpen in het licht van redelijke aanpassingen?

Op deze dag rond Sticordi-maatregelen kijken we naar de plaats van ondersteunende maatregelen in het zorgcontinuüm. We bespreken procedures en expertise, goede praktijken en knelpunten. We kijken met name naar de implementatie van sticordi in je school.

Hierbij is leren van elkaar middel én doel!’

Strategie en methode:

Lezingen en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kan je bekomen bij de projectleider, Veronique Decock  veronique.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: De Vroey Annet
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Wachtlijst
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 8 december 2015 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.