Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315B-M07-ind Planmatig en doelgericht werken in de kleuterschool (basismodule) - intakedagen

Doelstellingen:
 1. Brede kijk krijgen op het doelgericht ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling vanuit de visie van het ontwikkelingsplan.
 2. Evenwicht verkennen tussen ervaringsgericht en doelgericht werken in de kleuterschool.
 3. Planmatig en doelgericht werken ervaren als een constant werk- en reflectieproces.
 4. Leren uit gezamenlijke reflectie op de praktijk.
 5. Relaties verkennen tussen het ontwikkelingsplan, de leerplannen en de decretale ontwikkelingsdoelen.
 6. Ervaren hoe de concordanties tussen deze doelensystemen ( OWP, leerplannen, OD) de doelgerichtheid en de kwaliteit van acties ( observaties, activiteiten, speelplaatswerking,…) kunnen verhogen.
 7. Documenten en instrumenten verkennen die ondersteunend zijn om planmatig en doelgericht te werken ( bv zoeker)
 8. Verkennen hoe je als kleuterschool doelgerichtheid kan nastreven buiten de BC-werking.
 9. Verkennen hoe je als school inspanningsverplichtingen m.b.t. het nastreven van de decretale ontwikkelingsdoelen kan aantonen.
 10. Coachingsessies: verkennen hoe je als directeur en/of beleidsondersteuner een team op weg kan zetten en procesgericht kan begeleiden bij het planmatig en doelgericht werken in de kleuterschool.
Doelgroep:

Directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BaO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Inhoud:

Intake

Tijdens het intakegesprek wordt de beginsituatie van de school in kaart gebracht. De huidige werking met het ontwikkelingsplan, de leerplannen en de decretale ontwikkelingsdoelen wordt verkend. Er wordt besproken welke documenten en instrumenten de school reeds hanteert om planmatig en doelgericht te werken.

Vertrekkend van deze documenten wordt gekeken hoe er verder in het traject verdiepend kan gewerkt worden.

Strategie en methode:

In de sessies wordt er aan de hand van concrete, praktijkgerichte oefeningen en reflectiemomenten op maat gewerkt van de specifieke schoolcontext.

Bijkomende info:

Plaats en data: in afspraak met de school

Projectleider:

Soraya Fret – 02 507 08 20 – soraya.fret@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nascholer

Elke Meyns - elke.meyns@katholiekonderwijs.vlaanderen

Aantal sessies: 3 (intake + 2 sessies)

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Scholen werken met het ontwikkelingsplan voor de katholieke dialoogschool.


Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand inschrijven en tot 30 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Meyns Elke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 7 september 2015 van 13:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 21 september 2015 van 13:00 tot 16:00
Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • maandag 14 september 2015 van 09:00 tot 16:00
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • dinsdag 15 september 2015 van 09:00 tot 16:00
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • dinsdag 22 september 2015 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.