Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85152-mod 2 d ProfS+ Loopbaanbegeleiding, de motor van uw personeelsbeleid - …LEEFTIJDS(fasen)bewust personeelsbeleid

Doelstellingen:

Evaluatoren laten reflecteren over een leeftijdsfasenbewust personeelsbeleid en hen, indien nodig ondersteuning bieden bij het bijsturen ervan

Evaluatoren actief leren gebruik maken van “mijnonderwijs” inzake personeelsbeleid.

Evaluatoren bewustmaken van de noodzaak van loopbaangesprekken als tool om medewerkers uit te dagen om met goesting en engagement hun loopbaan actief in handen te nemen.

Evaluatoren kennis laten maken met tools als jobrotatie en jobcrafting.

Evaluatoren bewust maken van de noodzaak van een exitbeleid en hiertoe de nodige tools verkennen en /of uitwerken.

Doelgroep:

Diverse doelgroepen worden eventueel afzonderlijk uitgenodigd:

Directies met coördinatieopdracht, eerste evaluatoren, tweede evaluatoren, interne

Aanbieder: Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De kwaliteit van een school, centrum of instelling wordt sterk bepaald door de kwaliteit van haar personeelsleden. Schoolleiders dienen bij hun interne kwaliteitszorg aandacht te hebben voor alle facetten van hun integraal personeelsbeleid vanaf stagebeleid doorheen de verschillende fases van tewerkstelling en/of loopbaan tot exitbeleid

De deelnemers zoomen in op hun personeelskader vanuit de digitale databank “MIJN ONDERWIJS” Ze verkennen verschillende tools die binnen een leeftijdsbewust of leeftijdsfasen bewust personeelsbeleid actief kunnen ingezet worden en krijgen bouwstenen om een visie dienaangaande effectief uit te werken

Generatiedenken en mogelijkheden voor een generatiemix worden actief verkend.

Jobrotatie, jobcrafting, exitgesprekken als tool worden verkend en besproken..

Strategie en methode:

Centraal aangeboden themasessies worden aangeboden voor geïnteresseerde beleidsverantwoordelijken met eenzelfde taakinvulling (eerste evaluator, tweede evaluator, directie met coördinatieopdracht                    

Netwerkvorming en leren van en met elkaar o.a. via actieve uitwisseling van instrumenten en tools staan centraal..

Aanvragers hebben vaak erg gerichte (juridische) vragen rond functioneren, evalueren en het volgen van correcte procedures. De nascholer zal vanuit zijn antennefunctie in dergelijke situatie de juridische medewerkers van de Dienst personeel van het VSKO aanspreken of in contact brengen met de organisatie.

Bijkomende info:

Onthaal 13.00 uur

Sessie van 13.30 uur tot 16.30 uur

Pauze van 14.45 uur - 15.15 uur

Deze sessies zijn sterk doelgroepgericht. Een actieve participatie en het leren van en met elkaar via delend leren wordt expliciet voorzien.

Netwerkvorming wordt gestimuleerd. In samenspraak met de deelnemers kan een langdurig lerend netwerk aangestuurd worden door de nascholer of kunnen bijhorende sessies georganiseerd worden.

Verschillende workshops (deelaspecten) afhankelijk van de interesse kunnen georganiseerd worden In onderstaande uitwerking voorzien we vier workshops per diocees. Doelgroepen wordt later bepaald

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Meer informatie over dit aanbod kunt u lezen in deze folder.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

Minimumaantal van 12 deelnemers per sessie


Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Olivier Dominiek
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Jeugdherberg (Inschrijven afgesloten)
Martelarenlaan 11
3010 Leuven (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 19 april 2016 van 13:30 tot 16:30
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 15 maart 2016 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
PB Regio West-Vlaanderen (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 14 maart 2016 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
ViCOG Gent (Afgelast)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 1 maart 2016 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 7 maart 2016 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.