Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85151-module 5 Dyslexiesoftware kwaliteitsvol adopteren en implementeren binnen het zorgbeleid

Doelstellingen:
 • Een analyse van de bruikbaarheid, bekwaamheid van het team en beschikbare bronnen kunnen maken
 • Een planning op het vlak van visieontwikkeling, procesverloop, praktische inbedding en condities op school- en klasniveau kunnen maken
 • Kennis maken met concrete tools en aandachtspunten om op school- en klasniveau te werken aan de implementatie van dyslexiesoftware
 • Samen leren met en van andere gebruikers van dyslexiesoftware als redelijke aanpassing
Doelgroep:
Gewoon basisonderwijs, gewoon secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs: pedagogisch begeleiders, directies, leerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen en PBDKO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Na deze module

 • Hebben de deelnemers een introductie gekregen over de fasen van en aandachtspunten bij een vernieuwingsproces
 • Hebben de deelnemers een notie over handelingsgericht werken, de toepassingsmogeljkheden van dyslexiesoftware, de VSKO-visie op zorg, universal design for learning en de onderliggende gedachte van het M-decreet
 • Weten de deelnemers hoe ze een analyse van de bruikbaarheid van dyslexiesoftware, de bekwaamheid van het team en de beschikbare bronnen kunnen maken
 • Weten de deelnemers hoe ze een planning op het vlak van visieontwikkeling, procesverloop, praktische inbedding en condities op school- en klasniveau kunnen maken
 • Kunnen de deelnemers concrete tools op school- klas- en leerlingenniveau aanwenden
 • Hebben de deelnemers een praktijkvoorbeeld uit het BaO en SO verkend
 • Hebben de deelnemers ervaringen uitgewisseld met andere deelnemers
Strategie en methode:

De inhoud wordt aangebracht via presentaties, opdrachten, het verkennen van bruikbare tools, good practice en het uitwisselen van ervaringen in functie van het opstarten van een adoptie- en implementatietraject op de eigen school.

Bijkomende info:

In deze module ligt de focus op visieontwikkeling en het uitwerken van het beleidsmatige aspect op school- klas- en leerlingenniveau. Er wordt niet ingegaan op het instrumenteel gebruik van dyslexiesoftware (cfr. Module 1, 2, 3 en 4).

Het is verplicht om met minimum 2 deelnemers uit dezelfde school voor dezelfde locatie in te schrijven, bijvoorbeeld directeur, zorgcoördniator/leerlingenbegeleider, ICT-coördinator, leerkracht.

Er wordt voor alle deelnemers een broodje voorzien tussen 12.00 en 12.30 uur.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:

De deelnemers volgen de voorafgaande module over het instrumenteel gebruik voor beginners, tenzij teamleden van de school dit voorheen reeds gevolgd hebben.


Voor dit initiatief mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 29 oktober 2015 van 12:45 tot 16:30
ViCOG Gent (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 12 november 2015 van 12:45 tot 16:30
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 8 oktober 2015 van 12:45 tot 16:30
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 19 november 2015 van 12:45 tot 16:30
PB Regio West-Vlaanderen (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 6 oktober 2015 van 12:45 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.