Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85154-module 1 Terugkomdag: Hoe leerlingen laten schitteren met muziek?

Doelstellingen:

Opvolgen van de nascholing: ‘Hoe leerlingen laten schitteren met muziek?’, een nascholing voor de implementatie van het leerplan muzikale opvoeding 2° graad

De nascholing wil de leraar muzikale opvoeding vaardig maken in:

 • Rol van de leraar als coach
 • Omgaan met media en instrumenten
 • Zelf ontwikkelen van materiaal
 • Uitwisselen van ervaringen
 • Reflecteren
 • Netwerken

In deze nascholing wordt ook nieuw concreet materiaal voor de eerste graad als inspiratie en voorbereiding op de tweede graad aangeboden.

Doelgroep:

Leraren muzikale opvoeding tweede graad aso, tso, bso en kso

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – SO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Op vraag van vele leraren wordt een terugkomdag georganiseerd. Er wordt dieper ingegaan op de rol van leraar als coach en het omgaan met instrumenten en media.

Tijdens het musiceren en ontwerpen is er specifieke aandacht voor methodiek.

Je leert kritisch nadenken over criteria die nodig zijn om zelf lesmateriaal te ontwikkelen: interesse en niveau van de klasgroep, muzikale kenmerken, je eigen mogelijkheden, het leerplan,… .

In deze nascholing wordt ook nieuw concreet materiaal voor de eerste graad uitgeprobeerd als inspiratie en voorbereiding op de tweede graad.

Er is ruimte om materiaal van deelnemers uit te wisselen en te reflecteren over ervaringen.

Strategie en methode:

Vertrekken vanuit de doelstellingen van het leerplan muzikale opvoeding (MO), een aanpak en stappenplan uitzetten, verrijkt met vele praktijkoefeningen (speelplezier – attitude om inhoudelijk dieper te werken uitbreiding / verdieping).

Bijkomende info:

Instrument meebrengen

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 70,00 Euro
Lesgever: Verbeeck Jan
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Pietersinstituut bovenbouw (Inschrijven afgesloten)
Koning Albertlaan 70
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 10 december 2015 van 09:00 tot 16:00
Sint-Martinusscholen 118331 (Inschrijven afgesloten)
Ursulinenstraat 2
3540 Herk-de-Stad (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 12 november 2015 van 09:00 tot 16:00
Klein Seminarie (Inschrijven afgesloten)
Vrijheid 234
2320 Hoogstraten (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 10 maart 2016 van 09:00 tot 16:00
Sint-Michielsinstituut (Inschrijven afgesloten)
Tremelobaan 4
3140 Keerbergen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 7 januari 2016 van 09:00 tot 16:00
Heilig-Hartcollege (Inschrijven afgesloten)
Stationsstraat 85
8790 Waregem (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 19 november 2015 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.