Aanmelden
Laden…

Even geduld...

A0G Op weg naar de katholieke dialoogschool

Doelstellingen:

- de kenmerken van de vier schooltypes van Ter Horst en Hermans herkennen en kunnen toepassen op de eigen school

- inzicht krijgen in de visietekst rond katholieke dialoogschool van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

- zoeken naar concrete stappen om als school te evolueren in de richting van de katholieke dialoogschool

Doelgroep:

iedereen in buitengewoon basisonderwijs, kleuteronderwijs en lager onderwijs

Aanbieder: Regio Antwerpen - Vicariaat
Inhoud:

In zijn beleidstekst schreef onze bisschop mgr. Johan Bonny: “Als diocesaan beleid kiezen we voor het model van de zogenaamde ‘dialoogschool’ waarin zowel een klare ‘eigenheid’ als een brede ‘openheid’ worden nagestreefd.” Wat onze bisschop schrijft, lijkt een tegenstelling: werken aan de eigenheid van je school én tegelijk open staan voor anderen die deze eigenheid niet delen. In deze module zoeken we hoe een katholieke school vandaag vanuit beide polen kan handelen en spreken. We proberen in de sessies waar te maken waarvoor we willen staan: de klare én de brede dialoog met elkaar. We zoeken ook naar concrete werkterreinen op school om die dialoog enthousiast te voeren.

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze module bestaat uit twee sessies. Wie inschrijft, engageert zich voor de twee sessies. Ze zijn bedoeld voor directeurs en leerkrachten van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.


Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 15 april 2016 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 14,00 Euro
Lesgever: Damen Christa
Van Oosten Nele
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 00 - info@dsko.be
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • maandag 25 april 2016 van 09:00 tot 12:00
    • woensdag 4 mei 2016 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.