Aanmelden
Laden…

Even geduld...

A0F De pastorale werking op school: vorming voor pastoraal geëngageerden

Doelstellingen:

- kritisch kijken naar de pastorale werking op school 

- uitwisselen van goede ervaringen

- ontmoeting met andere pastorale verantwoordelijken

Doelgroep:

(adjunct) - directeurs basisonderwijs, kleuteronderwijs, lager onderwijs

leerkrachten basisonderwijs, kleuteronderwjis, lager onderwijs

Aanbieder: Regio Antwerpen - Vicariaat
Inhoud:

We bekijken de pastorale werking op school vanuit een kritische bril. We wisselen goede en minder goede ervaringen uit.

We bekijken hoe we als school een plek hebben in het grote geheel van de geloofsgroei van kinderen.

Strategie en methode:

uitwisseling en ontmoeting

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 20 april 2016 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 7,00 Euro
Lesgever: Damen Christa
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 00 - info@dsko.be
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 25 april 2016 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.