Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABd-1 Wiskunde Rekenproblemen en rekenstoornissen in de LS

Doelstellingen:

Na deze sessie kan/leer/weet je:

 • Weet je wat een rekenprobleem en een rekenstoornis is. (ook kenmerken kennen en herkennen)
 • Ken je de grote struikelblokken (voor lln met rekenproblemen en/of rekenstoornissen) in de gangbare methodes voor wiskunde in de lagere school.
 • Kan je handelingsgericht anticiperen op de struikelblokken.
 • Kan je hulpmiddelen  herkennen en erkennen als HULPmiddel.
 • Kan je ook ballast herkennen en erkennen in de gangbare rekenmethodes in functie van het nastreven van de eindtermen van de lagere school.
 • Kan je na te streven doelen selecteren ifv hun relevantie voor remediëring.
 • Ken je belangrijke principes om doelgericht te remediëren bij rekenproblemen in de klas of in de (verhoogde) zorg.
 • Weet je hoe je UDL kan toepassen voor rekenen.
Doelgroep:

(adjunct) - Directeur - Lager
Begeleider - Lager
CLB - Lager
Leerkracht - Lager
Zorgcoördinator BaO - Lager

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:
 • Rekenproblemen versus rekenstoornissen.
 • De grote struikelblokken in het traject wiskunde doorheen de lagere school voor leerlingen met een rekenprobleem en/of rekenstoornis.
 • Welke methoden zijn er om te gebruiken voor remediëring? Welke antwoorden zijn er op de grote struikelblokken binnen de wiskunde?
 • Dit vanuit een evidence-based benadering (steunend op wat wetenschappelijk onderzocht is naar effectiviteit).  Daaraan gekoppeld de dwaalwegen (wat werkt niet?).
 • Wat is een doel & wat is een middel?
 • Wat is belangrijk voor een leerling met een rekenprobleem en/of rekenstoornis: werken op techniek of werken aan inzicht?
 • Wat met automatisatie van elementaire rekenhandelingen (bewerkingen tot 10, splitsingen, maal- en deeltafels)?
 • Wat is haalbaar en wenselijk in een lagere school wat betreft STICORDI voor wiskunde?
 •  Wat is haalbaar wat betreft UDL voor wiskunde?
Bijkomende info:
 • Lesgever: Sabine Hechtermans
 • Reeds 19 jaar ervaring in het buitengewoon onderwijs type basisaanbod (voorheen 1 en 8).
 • Rekencoach in buitengewoon onderwijs, dwz therapeutisch en taakgericht werken met leerlingen met een rekenprobleem en/of rekenstoornis, zowel in als buiten de klas.
 • (basis- en verdiepingsopleiding rekentrappers bij Eureka Expert, Kessel-Lo)
 • (opvolgen van wetenschappelijke studies/onderzoek/literatuur rond wiskunde in kleuter- en lager onderwijs)

 Medewerker bij Eureka Expert voor de methode RekenTrapperS.

 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 6 maart 2016 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20 Euro
Lesgever: Smet Bert
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs De Ring (Inschrijven afgesloten)
Noord-Brabantlaan 79
2300 Turnhout (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 16 maart 2016 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.