Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABu-4 Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet

Doelstellingen:
 • Deelnemers leren het ideeëngoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet en een aantal methodieken kennen.
 • De deelnemers krijgen de kans te evalueren of Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet een meerwaarde voor de eigen schoolwerking kunnen betekenen.
 • Deelnemers worden ondersteund bij de implementatie van het gedachtengoed op school.
Doelgroep:

BuSO:

Begeleiders, leraren, leerlingenbegeleider, mentor, TAC.

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Dag 1: Kennismaking met de ideeën achter Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit:

Siturering van het denken van Haim Omer, kennismaking met enkele begrippen

De onmacht van leerkrachten: escalatieprocessen

Geweldloos Verzet als alternatief: kernbegrippen zelfcontrole, aanwezigheid, steunnetwerk, relatiegebaren

Nieuwe Autoriteit als passende invulling voor gezag in deze tijd

Waakzame zorg: soepel schakelen tussen drie niveaus

 

Dag 2: Geweldloos Verzet: concrete instrumenten en implementatie op school:

Kennismaking met enkele specifieke instrumenten van Geweldloos Verzet: aankondiging, sit-in, aanwezige schorsing, e.a.

NA is gedeeld gezag: netwerkvorming met directie, team, ouders en leerlingen.

Ontwikkelen van een schooleigen instrumentarium Geweldloos Verzet

Inpassen van dit gedachtegoed en de concrete aanpak in de bestaande schoolstructuren en -cultuur

 

Supervisie:

Na de basisopleiding volgen concrete opdrachten om uit te testen op school. Deze worden in beide supervisiesessies geëvalueerd en uitgediept. Op die manier worden de eerste stappen naar implementatie begeleid.

Bijkomende info:

Lesgever: Hilde Leonard

Dit traject is geschikt voor scholen van alle onderwijsvormen en -niveaus.

Er wordt gewerkt met het 'olievlekprincipe': enkele mensen uit de scholen worden getraind, zij begeleiden de implementatie op school. Belangrijk is dus dat deze mensen hiertoe een mandaat hebben.

Het is aan te raden om min. 2 of 3 mensen per school in het traject in te schrijven, waarvan min. 1 iemand uit het middenkader (in de breedste zin van het woord).

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Min. twee deelnemers per school.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 30 september 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Lesgever: Van Dun Martine
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 1 oktober 2015 van 09:00 tot 16:00
  • maandag 9 november 2015 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 7 januari 2016 van 13:30 tot 16:00
  • dinsdag 22 maart 2016 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.