Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/15/04-module 2 Retouche: voor leraren 3de graad Mode bso

Doelstellingen:
 • deelnemers leren werken met innoverende werkmethodes voor diverse doelgroepen binnen het modeonderwijs
 • deelnemers leren hoe de retouchetechnieken op een boeiende manier te brengen
 • deelnemers leren actuele retouchetechnieken aan
 • deelnemers leren hoe een eigen cursus op te bouwen en te verwerken naar de eigen school- en klaspraktijk
 • deelnemers leren hoe theorie en praktijk te integreren
 • deelnemers leren mogelijkheden kennen om te differentiëren binnen de klaspraktijk
 • deelnemers leren reflectie en evaluatie te koppelen aan de leerdoelen
 • deelnemers delen lesmateriaal en reflecteren kritisch over het gedeelde materiaal
 • deelnemers kunnen gebruik maken van cursusmateriaal en voorbeelden van vakoverschrijdende projecten dat hen ter beschikking wordt gesteld
Doelgroep:

Leraren TV en PV mode en retouche in de derde graad bso modereralisatie en-verkoop

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – SO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In het kader van het nieuwe leerplan worden voorbeelden van geïntegreerd werken in de lessen PV/TV retouche aangereikt. Hierbij gaat veel aandacht naar het leren van de leerling. Verschillende praktische oefeningen kunnen worden ingeoefend en aangepast aan de eigen situatie. Er wordt cursusmateriaal voorzien en er wordt geleerd hoe die cursus aan te passen aan de eigen lespraktijk.

Actuele en professionele retouchetechnieken worden aangeleerd in de praktijk.

Er worden concrete voorbeelden gegeven die aantonen hoe de retouchelessen kunnen gekaderd worden binnen vakoverschrijdende projecten. Er is extra aandacht voor de samenwerking met de basis mode en met CPL. Upcycling en recycling komen aan bod.

Er worden mogelijkheden gezocht om via differentiatie binnen de klaspraktijk de leerlingen te motiveren en hun leerwinst te verhogen.

Strategie en methode:
 • via opdrachten en discussie inzicht verwerven in de specifieke doelstellingen  van het nieuwe leerplan
 • gebruik maken van het leerplan als basis voor geïntegreerd werken
 • aanreiking van een aantal voorbeelden van goede praktijk i.v.m. met vakoverschrijdend werken binnen het modeteam
 • via aantrekkelijke en motiverende oefeningen worden diverse lesmogelijkheden concreet voorgesteld
 • nieuwe en professionele technieken in de praktijk uitvoeren
 • voorbeelden van evaluatie op basis van de leerplandoelen
 • coaching bij het zelf ontwikkelen van aantrekkelijke en motiverende oefeningen
 • mogelijkheden tot dialoog en discussie bij het ontwikkelen van eigen lessen
 • ondersteuning bij het gebruik en uitwerken van de aangeboden cursus
Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Vrije plaatsen kunnen ingenomen worden door deelnemers van buiten Katholiek Onderwijs Vlaanderen vanaf 1 week voor de start van het initiatief.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 5 sessie(s)
Kwalificatie:

NIEUW

Voorwaarde:

Module 1 gevolgd hebben

Basiskennis illustrator is vereist

U dient voor deze module over de basisvaardigheden te beschikken om met Illustrator te werken. U kunt zich inschrijven voor een basisopleiding Illustrator via www.nascholing.be/ict 

Alle sessies van deze module dienen door dezelfde persoon gevolgd te worden.


Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Casier Sarah
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Maarten Bovenschool (Inschrijven afgesloten)
Kallobaan 1
9120 Beveren-Waas (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 14 oktober 2015 van 09:30 tot 12:30
  • woensdag 21 oktober 2015 van 09:30 tot 16:30
  • woensdag 18 november 2015 van 09:30 tot 16:30
Technisch Instituut Heilige Familie (Inschrijven afgesloten)
Oude Zak 38
8000 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 13 oktober 2015 van 13:30 tot 16:30
  • dinsdag 27 oktober 2015 van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 24 november 2015 van 09:30 tot 16:30
Sint-Ursula-instituut (Inschrijven afgesloten)
Kanunnik Davidlaan 15
2500 Lier (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 7 oktober 2015 van 09:30 tot 12:30
  • dinsdag 20 oktober 2015 van 09:30 tot 16:30
  • donderdag 19 november 2015 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.