Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/15/04-module 5 CPL en verkoopgerichte vorming in de derde graad moderealisatie en -verkoop

Doelstellingen:
 • deelnemers leren werken met innoverende werkmethodes voor diverse doelgroepen binnen het modeonderwijs
 • deelnemers leren het bredere concept van mode en lifestyle binnen de verkoop kennen
 • deelnemers leren hoe projectmatig en vakoverschrijdend gewerkt kan worden
 • deelnemers leren mogelijkheden kennen om te differentiëren binnen de klaspraktijk
 • deelnemers leren manueel en digitaal modetekenen te integreren in het vak CPL
 • integratie via bedrijfsbezoek/werkplekleren
 • deelnemers leren reflectie en evaluatie te koppelen aan de leerdoelen
 • deelnemers delen lesmateriaal en reflecteren kritisch over het gedeelde materiaal
 • deelnemers leren hoe een eigen cursus op te bouwen en te verwerken naar de eigen school- en klaspraktijk
 • deelnemers kunnen gebruik maken van cursusmateriaal en voorbeelden van vakoverschrijdende projecten dat hen ter beschikking wordt gesteld
Doelgroep:

Leraren TV CPL in de derde graad bso moderealisatie en -verkoop

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – SO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Nieuw in de lessentabel mode is het vak CPL. Dit vak streeft naar een bredere vorming van de leerlingen mode bso. Er gaat veel aandacht naar het leren leren van de leerling. Commercieel gerichte communicatie, mondeling en visueel presenteren en verkopen  binnen de contexten van mode en lifestyle komen geïntegreerd aan bod. Manueel en digitaal modetekenen worden verwerkt binnen diverse projecten.

Er worden voorbeelden aangereikt waarbij de leerling via geïntegreerde en vakoverschrijdende projecten de doelstellingen van het vak CPL kan bereiken. Hier zal veel aandacht besteed worden aan de verkoop van kleding, accessoires, interieurartikelen.

Men kan kennismaken met nieuwe inhouden of met een nieuwe aanpak van reeds bestaande inhouden. De nieuwe aanpak bestaat in het stimuleren van zelfstandig werken van de leerling.

Er wordt cursusmateriaal voorzien en er wordt geleerd hoe die cursus aan te passen aan de eigen lespraktijk.

Strategie en methode:
 • via opdrachten en discussie inzicht verwerven in de specifieke doelstellingen van het nieuwe leerplan
 • gebruik maken van het leerplan als basis voor geïntegreerd werken
 • aanreiking van een aantal voorbeelden van goede praktijk i.v.m. met vakoverschrijdend werken binnen het modeteam
 • via aantrekkelijke en motiverende oefeningen worden diverse lesmogelijkheden concreet voorgesteld
 • voorbeelden van evaluatie op basis van de leerplandoelen
 • coaching bij het zelf ontwikkelen van aantrekkelijke en motiverende oefeningen
 • coaching bij het ontwikkelen van een didactisch verantwoord vaklokaal
 • mogelijkheden tot dialoog en discussie bij het ontwikkelen van eigen lessen
 • ondersteuning bij het gebruik en uitwerken van de aangeboden cursus
Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Vrije plaatsen kunnen ingenomen worden door deelnemers van buiten Katholiek Onderwijs Vlaanderen vanaf 1 week voor de start van het initiatief.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 5 sessie(s)
Kwalificatie:

NIEUW

Voorwaarde:

Reeds kennis gemaakt te hebben met het vak via module 3 of nascholingen van voorgaand schooljaar.

Module 1 gevolgd te hebben

Kennis illustrator is vereist

Alle sessies van deze module dienen door dezelfde persoon gevolgd te worden

U dient voor deze module over de vaardigheden te beschikken om met Illustrator te werken. U kunt zich inschrijven voor een basis en een gevorderde cursus Illustrator via www.nascholing.be/ICT.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Casier Sarah
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 19 januari 2016
   Technisch Instituut Heilige Familie Oude Zak 38 8000 Brugge (kaart)
   van 13:30 tot 16:30
  • dinsdag 23 februari 2016
   Technisch Instituut Heilige Familie Oude Zak 38 8000 Brugge (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 22 maart 2016
   PB Regio West-Vlaanderen Baron Ruzettelaan 435 8310 Brugge (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
Sint-Maarten Bovenschool (Inschrijven afgesloten)
Kallobaan 1
9120 Beveren-Waas (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 20 januari 2016 van 09:30 tot 12:30
  • woensdag 17 februari 2016 van 09:30 tot 16:30
  • woensdag 2 maart 2016 van 09:30 tot 16:30
Sint-Ursula-instituut (Inschrijven afgesloten)
Kanunnik Davidlaan 15
2500 Lier (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 27 januari 2016 van 09:30 tot 12:30
  • dinsdag 16 februari 2016 van 09:30 tot 16:30
  • donderdag 10 maart 2016 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.