Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/15/04-module 6 Innoverende werkvormen in de lessen confectie voor de derde graad moderealisatie en -verkoop

Doelstellingen:
 • deelnemers leren werken met innoverende werkmethodes voor diverse doelgroepen binnen het modeonderwijs
 • deelnemers leren de leerlijn te bewaken
 • deelnemers leren hoe theorie en praktijk te integreren
 • deelnemers leren hoe en waarom vakoverschrijdend samen te werken met CPL
 • deelnemers leren ICT te integreren in de lessen confectie
 • deelnemers leren mogelijkheden kennen om te differentiëren binnen de klaspraktijk
 • integratie via bedrijfsbezoek/werkplekleren
 • deelnemers leren reflectie en evaluatie te koppelen aan de leerdoelen
 • deelnemers leren hoe een eigen cursus op te bouwen en te verwerken naar de eigen school- en klaspraktijk
 • deelnemers delen lesmateriaal en reflecteren kritisch over het gedeelde materiaal
 • deelnemers kunnen gebruik maken van cursusmateriaal en voorbeelden van vakoverschrijdende projecten dat hen ter beschikking wordt gesteld
Doelgroep:

Leraren PV/TV mode van de derde graad bso moderealisatie en -verkoop

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – SO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In het kader van het nieuwe leerplan worden voorbeelden van geïntegreerd werken in de lessen PV/TV mode aangereikt. Hierbij gaat veel aandacht naar het leren van de leerling. Verschillende praktische oefeningen kunnen worden ingeoefend en aangepast aan de eigen situatie. Er wordt cursusmateriaal voorzien en er wordt geleerd hoe die cursus aan te passen aan de eigen lespraktijk.

Er worden concrete voorbeelden gegeven die aantonen hoe de modelessen kunnen gekaderd worden binnen vakoverschrijdende projecten. Er is extra aandacht voor accessoires, interieur en lifestyle. Tevens worden ook diverse mogelijkheden bekeken om ICT te integreren in de modevakken.

Er worden mogelijkheden gezocht om via differentiatie binnen de klaspraktijk de leerlingen te motiveren en hun leerwinst te verhogen.

Strategie en methode:
 • via opdrachten en discussie inzicht verwerven in de specifieke doelstellingen  van het nieuwe leerplan
 • gebruik maken van het leerplan als basis voor geïntegreerd werken
 • aanreiking van een aantal voorbeelden van goede praktijk i.v.m. met geïntegreerd werken binnen het modeteam
 • via aantrekkelijke en motiverende oefeningen worden diverse lesmogelijkheden concreet voorgesteld
 • voorbeelden van evaluatie op basis van de leerplandoelen
 • coaching bij het zelf ontwikkelen van aantrekkelijke en motiverende oefeningen
 • mogelijkheden tot dialoog en discussie bij het ontwikkelen van eigen lessen
 • ondersteuning bij het gebruik en uitwerken van de aangeboden cursus
Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Vrije plaatsen kunnen ingenomen worden door deelnemers van buiten Katholiek Onderwijs Vlaanderen vanaf 1 week voor de start van het initiatief.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

NIEUW

Voorwaarde:
 • module 1 gevolgd te hebben
 • kennis Illustrator is vereist
 • alle sessies van deze module dienen door dezelfde persoon gevolgd te worden.

U dient voor deze moduele over de basisvaardigheden te beschikken om met Illustrator te werken. U kunt zich inschrijven voor een basisopleiding Illustrator via www.nascholing.be/ict.


Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Casier Sarah
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 19 april 2016
   Technisch Instituut Heilige Familie Oude Zak 38 8000 Brugge (kaart)
   van 13:30 tot 16:30
  • dinsdag 17 mei 2016
   Technisch Instituut Heilige Familie Oude Zak 38 8000 Brugge (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 20 april 2016
   Sint-Maarten Bovenschool Kallobaan 1 9120 Beveren-Waas (kaart)
   van 09:30 tot 12:30
  • woensdag 11 mei 2016
   Sint-Maarten Bovenschool Kallobaan 1 9120 Beveren-Waas (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • woensdag 27 april 2016
   Sint-Ursula-instituut Kanunnik Davidlaan 15 2500 Lier (kaart)
   van 09:30 tot 12:30
  • dinsdag 31 mei 2016
   Sint-Ursula-instituut Kanunnik Davidlaan 15 2500 Lier (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.