Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8515G-1 De globale puntenenveloppe; het ondersteunend personeel

Doelstellingen:

zie bij inhoud

Doelgroep:

directieleden, coördinerend directeurs, verantwoordelijken personeelssecretariaat, stafmedewerkers scholengemeenschap

Aanbieder: Dienst Personeel i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze sessie verwerven de deelnemers kennis van de reglementering betreffende het genereren van punten, de voorafname voor de scholengemeenschap en de verdeling van de punten onder de scholen, alsook betreffende de verplichtingen en mogelijkheden die elke school heeft met de punten die haar zijn toegekend. Verder gaan we in op de verschillende ambten waarvoor de punten kunnen worden aangewend, en vooral op het ondersteunend personeel: de ambten, de diplomaniveaus, de puntenwaarden, de salarisschalen. Ook de statutaire rechten van de personeelsleden komen bondig ter sprake: aanstelling voor doorlopende duur, vaste benoeming en reaffectatie.

Bijkomende info:

onthaal vanaf 09.00 uur

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Keersmaecker Hugo
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 20 januari 2016 van 09:30 tot 12:30
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 5 februari 2016 van 09:30 tot 12:30
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 15 januari 2016 van 09:30 tot 12:30
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 28 januari 2016 van 09:30 tot 12:30
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 2 februari 2016 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.