Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8515H -1 Ondernemen in de toekomst is waardengedreven – Congresdag Scholen voor Economie en Ondernemen (Business Education) van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Doelstellingen:

Leraren in contact brengen met ondernemers met een uitgesproken maatschappelijke visie.

Doelgroep:

Leraren, bedrijfsverantwoordelijken, bedrijfsleiders, sectorconsulenten middenkader en directies van scholen met studierichtingen Economie of Toegepaste economie in alle onderwijsvormen (ASO, TSO, BSO, CDO, BuSO, volwassenenonderwijs).

Lerarenopleiders en studenten lerarenopleidingen economie, handel.

Pedagogische begeleiders.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Pedagogische begeleiding economie en handel i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dagindeling

09.30 u: onthaal met koffie, thee, frisdrank of fruitsap

10.00 u: verwelkoming deelnemers in auditorium

10.15 u: Ondernemen in de toekomst versus onderwijs van de toekomst – Karel Van Eetvelt - gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie UNIZO

De spreker

Karel Van Eetvelt (31 maart 1966) is gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie UNIZO. Hij volgde Latijn-wetenschappen in het Don Boscocollege te Zwijnaarde, behaalde aan de Katholieke Universiteit Leuven een diploma licentiaat lichamelijke opvoeding en studeerde daar verder: aggregaat hoger onderwijs.

Op 1 december 2004 volgde hij Kris Peeters op als gedelegeerd bestuurder bij UNIZO.

Inhoud:

Vlaanderen heeft nood aan meer ondernemers maar ook aan ondernemende werknemers. Welk rol is er weggelegd voor het ontwikkelen van ondernemingszin in het gemoderniseerde onderwijs?

11.15 u: Vlaanderen 2055:  onze economie tussen realiteit en verbeelding   – Professor Jonathan Holslag – professor internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel

De spreker

Regentaat geschiedenis, haalde nadien masterdiploma internationale betrekkingen aan de VUB en schoolde zich aan de Koninklijke Militaire School bij in defensie en geopolitiek. Bouwt momenteel het Brussels Institute of Contemporary China Studies (BICCS) uit tot een academische denktank die probleemloos meedraait tussen de tegenhangers van grote Amerikaanse of Chinese universiteiten, in combinatie met zijn doctoraat. Is kind aan huis bij ’s werelds topdiplomaten en toppolitici.

Publiceerde al heel wat boeken en artikelen. Wordt in The Economist geprezen als één van de rijzende sterren in onderzoek rond internationale economische betrekkingen.

Publiceert regelmatig in De Morgen, Knack en NRC.

Inhoud

In deze presentatie vertrekt Jonathan Holslag van de uitdagende internationale realiteit om de keuzes te beschrijven voor de economische ontwikkeling van Vlaanderen. Vervolgens levert hij ene pleidooi voor een nieuwe economie, waarbij vooral de mens opnieuw centraal staat en legt hij uit hoe die gerealiseerd kan worden.

12.30 u: Broodjeslunch

Workshops namiddag

14.00 u: werkwinkels eerste beurt

15.15 u: werkwinkels tweede beurt

16.15 u: einde 

Workshops:
Aanbod workshops sessie 2 deel 1
dinsdag 12 januari 2016 van 14:00 tot 14:45
The Future of Shopping - De nieuwe handelaar versus de nieuwe consument.
Spreker: Kim Mampaey Coördinator Retail UNIZO

Winkelen is niet meer zoals vroeger. Het koopgedrag van de consument is aanzienlijk veranderd. Handelaars moeten daarop inspelen. De ‘nieuwe consument’ is ontrouw, wil de ene keer snel en goedkoop online aankopen, de andere keer in de binnenstad urenlang ondergedompeld worden in allerhande belevenissen. Wat kan een zelfstandige handelaar doen om een ‘nieuwe handelaar’ te worden?

De toekomst van ondernemen is waardengedreven
Spreker: Jochanan Eynikel Content leader mensgericht ondernemen bij ETION

Steeds meer organisaties definiëren een set van waarden als kompas voor hun activiteiten. Die evolutie is niet toevallig. Ze is een logisch gevolg van een veranderende omgeving. Ondernemingen zijn in toenemende mate afhankelijk van de waarde die ze creëren voor zichzelf, hun omgeving en de mens in de organisatie. Om aan die drievoudige doelstelling te voldoen is echter meer nodig dan economische waardecreatie. Daarvoor is ook immateriële waardecreatie nodig. De organisatie van de toekomst is niet alleen waardegedreven maar ook waardengedreven. Jochanan Eynikel van het ondernemersforum ETION schetst in zijn lezing wat dat inhoudt en hoe bedrijven hun waarden concreet proberen te doen leven.

Praktijkvoorbeelden e-commerce
Spreker: Daphné Gaudens Online Marketing Consultant Indie Group

In deze sessie bekijken we 4 e-commerce cases uit de praktijk. Zowel kleine als grote organisaties komen aan bod. Aan de hand van de vier voorbeelden zoomen we steeds in op één kenmerkend element dat van doorslaggevend belang is voor de shop.

Duurzame logistieke oplossing voor stedelijke netwerken
Spreker: Hadiel Holail Mohamed Business and concept developer Bubble Post

Geboeid door het oplossen van maatschappelijke problemen door het ontwikkelen van concrete business cases, zijn de drie jonge founders ervan overtuigd dat onze samenleving door ondernemerschap vooruit zal worden geholpen, want door te wachten op overheidsinitiatieven verliezen we vaak teveel tijd.

Bubble Post is gegroeid vanuit de ambitie om een rendabel en duurzaam model van stadsdistributie te ontwikkelen door middel van first en last mile leveringen met ecologische voertuigen. Bubble Post wil op die manier een positieve en duurzame impact hebben op de leefomgeving van een binnenstad.

Gestart in 2012 in Gent en in 2015 actief in 19 steden in België en Nederland met een uitbreiding in Europa in volle ontplooiing, kent Bubble Post een zeer snelle groei.

Bubble Post heeft een bijzondere aandacht voor haar personeelsbeleid. De essentie is dat we het menselijk kapitaal dat we rijk zijn ten volle willen benutten. We kennen een horizontale structuur met beslissingsrecht binnen de teams.

studenten IT.
Spreker: Steven Palmaers | Onderzoekscoördinator PXL-IT | Hogeschool PXL

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van enkele technologische / ICT-gerelateerde ontwikkelingen en trends die er zitten aan te komen.

De verschillende items worden kort geduid en er wordt – zowel vanuit de insteek van praktijkgericht onderzoek als vanuit het onderwijs – gekaderd welke impact dit zal hebben op de studenten IT van morgen.

 

Het eenheidsstatuut en in het bijzonder het ontslagrecht.
Spreker: Prof. Frank Hendrickx vicedecaan onderwijs van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven

 

Nadat het Grondwettelijk Hof het onderscheid tussen arbeiders en bedienden als ongrondwettig bestempelde, schafte de “wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut” dit onderscheid af voor wat betreft het ontslagrecht. De nieuwe wet trad in werking op 1 januari 2014 en voorziet in een overgangsregeling voor lopende contracten. Bovendien werd in de schoot van de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 109 aangenomen betreffende de motivering van het ontslag. Deze regeling trad in werking op 1 april 2014. Deze uiteenzetting verschaft een overzicht van de nieuwe, maar vrij complexe, bepalingen en geeft tevens een kritische evaluatie van de regelgeving.
Van kleine onderneming tot internationaal – het verhaal van een jonge ondernemer
Spreker: Matthias Dobbelaere, CEO van deJuristen en

deJuristen: een eerlijk verhaal, met de successen, maar evengoed over de struikelblokken doorheen de jaren, en een paar tips erbovenop.

 

 

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
dinsdag 12 januari 2016 van 15:15 tot 16:00
Online marketing: tien tools voor online succes
Spreker: Daphné Gaudens Online Marketing Consultant Indie Group

Organisaties van alle soorten en maten, kunnen rendement halen uit online marketing. In deze sessie gaan we kort in op de twee voornaamste doelstellingen van online marketing: branding en conversie. Het grootste deel van de sessie is praktijkgericht. We gaan 10 essentiële online marketing tools bekijken om uw doelstellingen te realiseren en online succesvol te worden.

Bewuste aanpak van social impactinvestering in de retail: case Färm (een nieuw model van ondernemen met een duidelijke maatschappelijke visie).
Spreker: Olivier Van Cauwelaert social financer van Färm”

Waarom willen investeerders sociale impact genereren met hun investeringen en welke verwachtingen hebben ze ten opzichte van het bedrijf?

Een toelichting van de visie en de practische ontwikkeling van Färm, een biologische winkelketen in het Brusselse.

De visie van Färm vertaalt zich in deze zin : “Laten we de band tussen de mensen en hun voeding veranderen opdat de band tussen de mensen verandert.”

Färm heeft als doel om coöperaties op te richten. Efficiënte, gebruiksvriendelijke en rechtvaardige coöperaties die iedereen toegang verlenen tot een gezonde, kwaliteitsvolle en duurzame voeding.

Färm stelt een nieuwe manier voor om inkopen te doen, te eten en uit te wisselen. Dit vertaalt zich in een coöperatie die streeft naar:

  • (Co)produceren van eigen producten door een samenwerking met lokale partners.
  • Sensibiliseren dankzij activiteiten
  • Verdelen van gezonde en kwaliteitsvolle producten in hun bio winkels, stedelijk en coöperatief.

Lokale producten en/of producten afkomstig van een kort circuit worden steeds bevoorrecht.

Färm is een nieuw model van ondernemen: coöperatief ondernemen. Dat betekent dat iedereen co-färmer (coöperant) kan worden door een aandeel van de onderneming te kopen.

Een praktische overview van het digitaal recht.
Spreker: Matthias Dobbelaere CEO deJURISTEN

De opkomst van het internet heeft de manier waarop we handel drijven ingrijpend veranderd. De verkoop van producten via internet gaat echter gepaard met heel wat juridische en fiscale verplichtingen.

deJuristen is een eigentijds juridisch nichekantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten en ICT- of informaticarecht.

Het kantoor heeft intussen kantoren in Gent, Brussel, Parijs en Amsterdam.

Matthias geeft je een concrete uiteenzetting over de do’s en don’t van het ICT-recht. Verwacht je aan een praktische en illustratieve inkijk in een wereld die onterecht als complex wordt aanschouwd

Customer Relations Management & Digital Marketing bij Kinepolis
Spreker: Stefaan Claes, CRM & Digital Marketing Director Kinepolis

Het verhaal van Kinepolis over liefde voor klanten, maar ook relevant voor alle industrieën.

“Communication as a Service “ is een concept waarin gestreefd wordt naar dermate veel relevantie en waarde in marketingcommunicatie, dat de ontvanger die communicatie niet meer ziet als advertising, maar als dienstverlening.

Het is een verhaal over liefde voor klanten, omni - channel data driven marketing en doorgedreven marketing automation, maar zonder het menselijke gevoel daarbij te verliezen, wel integendeel.

Stefaan Claes was eerder te gast met deze uiteenzetting op een aantal internationale seminaries rond CRM en digital marketing.

Logistiek in 2050
Spreker: Francis Rome Directeur Externe Relaties Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL)

Een visionaire kijk op ontwikkelingen in de logistiek.

Toekomstdenken. Ondernemen in tijden van disruptie
Spreker: Jochanan Eynikel Content leader mensgericht ondernemen bij ETION

Elke organisatie is in grote mate afhankelijk van de omgeving waarin ze opereert. Disruptieve innovaties en de netwerkeconomie doen die omgeving vandaag steeds sneller veranderen. Jonge bedrijven hertekenen uit het niets hele markten en bedreigen de jarenlang opgebouwde waarde van traditionele spelers. Waar komt die tendens vandaan? Wat kunnen we leren uit het functioneren van netwerken? En wat kunnen organisaties doen om beter in te spelen op een onzekere toekomst?

The State of Mobile 2016
Spreker: Jeroen Lemaire, co-founder en managing Directeur In The Pocket – Nick De Cooman, IoT Solution Architect In The Pocket

Mobile applicaties worden meer en meer gebruikt in het economische circuit. Wat zijn de huidige en toekomstige trends?
Wat zijn de mogelijkheden.

In The Pocket is een wereldwijde specialist met hoofdvestiging in Gent. Tot hun klantenbestand behoren o.m. De Persgroep, De Morgen, Microsoft, Mobistar, VRT, SWIFT, Brussels Airport, iMinds, Coca-Cola, Bancontact, VTM, Samsung, Woestijnvis, …

Strategie en methode:

Interactieve uiteenzettingen van de externe voordrachthouders

Bijkomende info:

Broodjeslunch voorzien

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Er kan enkel ingeschreven worden voor de volledige dag


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 7 januari 2016 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 12 januari 2016 van 09:30 tot 16:15
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.