Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8515I - BuO Ronde van Vlaanderen voor het buitengewoon onderwijs - Gespreksronde

Doelstellingen:

Volgt nog

Doelgroep:

Besturen en directies van het buitengewoon onderwijs.

Aanbieder: Dienst Bestuur en Organisatie i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Het buitengewone onderwijslandschap werd de laatste jaren door elkaar geschud door de tendens naar inclusief onderwijs, met de goedkeuring van het M-decreet als voorlopig sluitstuk. Bovendien staan scholen voor buitengewoon onderwijs, hun directeurs, besturen en personeelsleden voor belangrijke uitdagingen: het proces naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, de hervorming van GON en ION, de herstructurering van onze organisatie … Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft dan ook begrip voor de bezorgdheden en zelfs de weerstand die deze veranderingen met zich meebrengen.
 
Wij willen daarom ruimte bieden voor informatie en reflectie. Enerzijds informeren we jou over de stand van zaken bij een aantal thema's die je na aan het hart liggen. Anderzijds luisteren we graag naar jouw vragen en bezorgdheden om vervolgens samen een krachtig en duidelijk antwoord te formuleren. De dienst Bestuur & organisatie, de dienst Lerenden, de dienst Curriculum & vorming en medewerkers uit de regio’s organiseren daarom informatie- en reflectiesessies in alle regio’s in de maand mei.
 
Tijdens het informatieve deel van de sessie komen deze thema's aan bod:
 • het buitengewoon onderwijs binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen: bij wie kunnen directies en besturen waarvoor terecht en hoe maak je optimaal gebruik van de communicatiekanalen?
 • het buitengewoon onderwijs in BOS
 • de toekomst van GON en ION
 • het M-decreet: de waarborg en pre-waarborgregeling
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

informatie en reflectie bieden voor het buitengewoon onderwijs

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 9 mei 2016 van 19:00 tot 21:30
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 11 mei 2016 van 19:00 tot 21:30
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 18 mei 2016 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 17 mei 2016 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 10 mei 2016 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.