Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/15/01-module 2 Ouders en RSV op school

Doelstellingen:

De doelstelling van deze module is het leren samenwerken met ouders rond relationele en seksuele vorming.

Deelnemers krijgen:

  • Inzicht in het verschillende perspectief van ouders en professionelen en de impact daarvan op het omgaan met seksualiteit en relaties
  • Inzicht in de verschillende positie van ouders en professionelen bij het geven van RSV
  • Zicht op manieren om ouders te betrekken bij RSV en hen mogelijkheden tot leren te bieden
Doelgroep:

Directies, orthopedagogen, leerkrachten en paramedici uit het buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze module gaat in op de perspectieven van ouders en hun manier van omgaan met relaties en seksualiteit. Hoe werk je samen met ouders die ofwel veel lossere normen hanteren of juist veel strakker omgaan met het thema dan op school het geval is? Hoe maak je het onderwerp bespreekbaar? Wat doe je met moeilijke vragen van ouders? Welke plaats krijgen ouders op school wat deze materie betreft?

Strategie en methode:

In deze module worden theoretische achtergronden aangereikt in combinatie met oefeningen. Er wordt ruimte gemaakt voor vragen en inbreng van de deelnemers.

Bijkomende info:

Herneming aanbod 2011-2012

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest DNI na het invullen van de online evaluatie van DNI

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 18 april 2016 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: De Wilde Karen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • donderdag 28 april 2016 van 09:30 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.