Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/15/01-module 3 Seksuele ontwikkeling bij kinderen met een beperking

Doelstellingen:

Deelnemers krijgen:

  • Inzicht in de terreinen en fasen van de normale seksuele ontwikkeling
  • Inzicht in de impact van een beperking op de seksuele ontwikkeling
  • Handvatten om aan te sluiten bij het niveau van hun ontwikkeling van de leerlingen
Doelgroep:

Directies, orthopedagogen, leerkrachten en paramedici uit het buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze module gaat in op de normale seksuele ontwikkeling. Welk gedrag vertonen kinderen op welke leeftijd? De ontwikkeling situeert zich op 3 terreinen:

  • Lichamelijkheid en grenzen
  • Sekse en gender
  • Relaties en intimiteit

En de ontwikkeling verloopt in fasen.

Als een kind opgroeit met een beperking, heeft dat een impact op de seksuele ontwikkeling. Welke gevolgen zijn te verwachten en hoe kunnen we die gevolgen zo goed mogelijk opvangen en de kinderen/jongeren zo goed mogelijk ondersteunen?

Strategie en methode:

In deze module worden theoretische achtergronden aangereikt in combinatie met oefeningen. Er wordt ruimte gemaakt voor vragen en inbreng van de deelnemers.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest DNI na het invullen van de online evaluatie van DNI

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 16 november 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: De Wilde Karen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • donderdag 26 november 2015 van 09:30 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.