Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/15/02-mod 1 TEAM ICT inzetten in de klaspraktijk

Doelstellingen:

Scholen en leerkrachten ondersteunen om ICT te implementeren in hun klaspraktijk. Als school kies je zelf waar je de focus op wil leggen. Er wordt gewerkt aan:

 • een visie op ICT in de school
 • het trainen van vaardigheden bij leerkrachten om ICT-tools in te zetten in de klaspraktijk
 • ICT als functioneel element in het klasmanagement integreren
Doelgroep:

Kernteams BuO (BuSO of BuBaO) die ICT willen implementeren in de klaspraktijk

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit is een nascholing waarbij de inhoud op maat van de school wordt gemaakt, in samenspraak met leerkrachten, directie(s), de nascholer en de ICT-coördinator(en). Het traject kan bestaan uit:

 • een intake met de directie(s), ICT-coördinator(en), leerkrachten (=kernteam) waar het project wordt toegelicht, de noden van de school in kaart gebracht worden en een voorlopige planning wordt opgemaakt.
 • min. 1 en max 3 sessies voor de betrokkenen waar de ICT-toepassingen die een meerwaarde bieden aan de klaspraktijk worden aangeleerd en toegepast.

Mogelijke inhouden:

 • Uitwerken van een ICT-visie en beleidsplan
 • Sociale media op school en in de klas
 • Tablets inzetten op school en in de klas
 • Trainen van technische vaardigheden in het gebruik van ICT-tools bv Socrative, Prezi, Videobewerking, mindmapping, tablets, …
 • -    ICT inzetten als tool bij klasmanagement en Universal Design of Learning (UDL)
 • -    …
 • een evaluatievergadering met de leerkrachten en het kernteam
Strategie en methode:

Na het in kaart brengen van de schoolvisie op ICT-implementatie wordt een traject op maat van de school samengesteld.

Tijdens de intake met de directie en ICT-coördinator wordt een tijdspad opgesteld voor het volledige schooljaar. De intake en interventies kunnen gepland worden tijdens of na de lesuren (lesvrije momenten, personeelsvergaderingen, pedagogische studiedag, …).

Bijkomende info:

Aantal sessies: intake + 1 tot 3 sessies

Bijdrage per inschrijving: € 100,00 per sessie (excl. intake)

Deze module is teamgericht. U kunt dus niet individueel inschrijven maar enkel als team (betrokken leerkrachten, directie, ICT-coördinator). Na inschrijving volgt een intakegesprek op school om het traject af te spreken.

Meer informatie bij Tom Claes tom.claes@katholiekonderwijs.vlaanderen

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1: (9 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.