Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/15/03-mod 1a Tweedaagse, individugerichte nascholing groepsmanagement/functioneel werken

Doelstellingen:
 • De eigen werking op basis van de 5 pijlers van groepsmanagement (de leraar, de omgeving, het onderwijs (werkvormen en ontwikkelingsgerichte didactiek) de groepsvorming en de ouders) kritisch bekijken vanuit sterktes, kansen en noden.
 • Kaders en tools om tot functioneel werken, coöperatieve werkvormen, differentiatie en co-teaching te komen ontwikkelen en implementeren in het eigen team.
 • Via het kader van onderwijsvernieuwingsproces (Lagerweij) veranderingsprocessen in de eigen school op gang zetten
 • Ervaringen, documenten, reflecties in een lerende gemeenschap delen
Doelgroep:

Schoolteams type basisaanbod in BuBaO

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO en de diocesane pedagogische begeleiding i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Via interactieve en coöperatieve activiteiten wordt groepsmangement kritisch onder de loupe gehouden en worden kaders aangereikt, geoefend en verwerkt om in het team te implementeren.

a.d.h.v. Praktische werktools wordt een basis gelegd om samen met het team de werkvormen uit te proberen en te implementeren in de schoolwerking.

Strategie en methode:

Tweedaagse bestaande uit 1 volledige lesdag en een halve dag terugkomdag

Lesdag met inhouden, inoefening en tools tot aanbrengen en implementeren in het eigen team.

Terugkomdag als intervisie, reflectiemoment, bijsturing en vraaggestuurde inhouden.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Projectleider: Annemie Jennes

Nascholer: Dominik De Keyzer (dominik.dekeyzer@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Voor inhoudelijke vragen kan u via e-mail bij de nascholer of bij uw diocesane pedagogisch begeleider terecht.

In de deelnameprijs per persoon is vervat:

 • Bundel inhoudelijk kader en documenten ter inoefening
 • instrumenten om aan de slag te gaan in de school
 • middagmaal broodjes en koffie tijdens de pauzes

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest, te bekomen na het online invullen van de evaluatie van DNI

Voorwaarde:

Deze nascholing is beperkt tot de types basisaanbod in BuBaO


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 5 oktober 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 90,00 Euro
Lesgever: De Keyzer Dominik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 15 oktober 2015
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 19 november 2015
   Computerlokaal 7 de verdieping Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.