Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/15/03-mod 2a Tweedaagse, individugerichte nascholing ‘implementatie socio - emotionele ontwikkeling’ op individueel, groeps- en schoolniveau en omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Doelstellingen:
 • Visie rond ‘socio – emotionele ontwikkeling’ en beeldvorming over de leerlingen verruimen vanuit het oorzakelijk observeren, denken, handelen.
 • Via een kijkwijzer de deeldomeinen van SEO begrijpen en een koppeling maken met de ontwikkelingsdoelen.
 • Grensoverschrijdend gedrag begrijpen vanuit gedragskenmerken: frustratieagressie en instrumentele agressie – oorzakelijk kijken.
 • Reflecteren over eigen handelingsbekwaamheid via een agressie-kijkwijzer.
 • Constructief omgaan met grensoverschrijdend gedrag vanuit het herstellen van verbondenheid.
 • Observeren en evalueren van vooropgestelde SEO-doelen.
 • Opbouw van een curriculum SEO begrijpen en leerlijnen opmaken als ondersteuning van het interdisciplinair team.
Doelgroep:

Schoolteams type basisaanbod in BuBaO

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO en de diocesane pedagogische begeleiding i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Via interactieve en coöperatieve activiteiten worden beeldvorming en visie rond SEO uitgediept. Er wordt gewerkt:

 • vanuit handelingsplanning
 • met casussen
 • met een kijkwijzer om de socio – emotionele ontwikkeling bespreekbaar te maken
 • met concrete instrumenten en tips om nadien schooleigen te maken
Strategie en methode:

Individugerichte, tweedaagse nascholing

Interactieve werkvormen om communicatie, reflectie en discussie te bevorderen

Bijkomende info:

Nascholer: dominik.dekeyzer dominik.dekeyzer@katholiekonderwijs.vlaanderen Voor inhoudelijke vragen kan u bij hem terecht via e-mail.

Projectleider: Annemie Jennes

Deze nascholing is een herwerking van de tweedaagse SEO, aangeboden tijdens de voorbije schooljaren, gebaseerd op reflectie met en inhouden aangestuurd door Mieke Hagenaars.

In de deelnameprijs per persoon is vervat:

 • bronnenboek inhouden van het leergebied
 • instrumenten om aan de slag te gaan in de school
 • middagmaal broodjes en koffie tijdens de pauzes

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest, te bekomen na het online invullen van de evaluatie van DNI

Voorwaarde:

Deze nascholing is beperkt tot de types basisaanbod in BuBaO


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 11 januari 2016 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: De Keyzer Dominik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 21 januari 2016 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 18 februari 2016 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.