Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/15/03-mod 2b TEAM Teamgerichte nascholing sociaal-emotionele ontwikkeling

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • krijgen een visie op de thematiek van sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen die terecht zullen komen in het type basisaanbod
  • koppelen  ontwikkelingsdoelen bewust aan activiteiten en omgekeerd
  • koppelen de inhoduen van de drie deeldomeinen aan reeds bestaande activiteiten en krijgen zicht op sterktes en noden van eht team
  • kunnen hun schooleigen opvoedings- en onderwijsaanbod aan deze ontwikkelingsgerichte basis toetsen
Doelgroep:

Schoolteams type basisaanbod in BuBaO

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO en de diocesane pedagogische begeleiding i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Teamgebonden nascholing. De nascholer komt naar uw school en tekent, binnen de vooropgestelde keuzemogelijkheden op basis van een intakegesprek, een nascholing op maat van uw school uit.

Strategie en methode:

Eén intakesessie met de directie en een kernteam dat het nascholingsproject in de school trekt. Eén of max. 2 nascholingssessies van elk max. 3 uur, te verdelen over studiedag(en) en/of personeelsvergadering(en). Intake en 1 of 2 nascholingssessies maken samen 2 of 3 sessies.

Bijkomende info:

Nascholer: Dominik De Keyzer. Voor inhoudelijke vragen kan u via e-mail dominik.dekeyzer@katholiekonderwijs.vlaanderen bij de nascholer terecht.

Projectleider: Annemie Jennes

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest na het invullen van de on-line evaluatie van DNI

Voorwaarde:

Deze module is teamgericht. U kunt dus niet individueel inschrijven, maar enkel als team.

Deze nascholing is beperkt tot type basisaanbod in BuBaO.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 30 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.