Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/15/03-mod 3a Tweedaagse, individugerichte nascholing ‘leren leren’ vanuit ontwikkelingsgericht onderwijzen

Doelstellingen:
 • De deelnemers verdiepen hun visie op ontwikkelingsgericht werken en integreren het belang van omgevingskenmerken, leerlingkenmerken, interactiekenmerken, taakkenmerken.
 • Verschillende leerstijlen worden aangesproken om welbevinden en betrokkenheid te realiseren en competenties in het denken te vergroten.
 • De deelnemers (h)erkennen een mediërende interactiestijl op school die wederkerigheid inhoudt om een kind tot leren te brengen.
 • De deelnemers begrijpen de koppeling tussen bouwstenen en goede leerhoudingen en de ontwikkelingsdoelen. Vandaaruit worden doelen geselecteerd op schoolniveau.
 • Reflecteren over eigen handelingsbekwaamheid via een kijkwijzer.
Doelgroep:

Schoolteams Type basisaanbod in BuBaO

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO en de diocesane pedagogische begeleiding i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Via interactieve en coöperatieve activiteiten worden de fases van handelingsplanning uitgediept m.b.t. het leergebied ‘leren leren’.

Ontwikkelingsgericht werken met kinderen krijgt enerzijds vorm in een ontwikkelingsgerichte omgeving en anderzijds gebeurt dit vanuit een ontwikkelingsgerichte interactiestijl. Leerontwikkeling gebeurt voornamelijk in interactie met de omgeving. De theorie van de gemedieerde leerervaring wordt gekoppeld aan praktijkervaringen in de school.

Rekening houdend met de verschillende leerstijlen leren we bewuster observeren en communiceren met de leerlingen

In de doelenfase bekijken we hoe we preventief kunnen werken aan het trainen van cognitieve bouwstenen en goede leerhoudingen.

Observeren en evalueren van bouwstenen en goede leerhoudingen om de beginsituatie te kennen en te plaatsen binnen een brede beeldvorming.

Strategie en methode:

Individugerichte, tweedaagse nascholing

Interactieve werkvormen om communicatie, reflectie en discussie te bevorderen

Bijkomende info:

Nascholer: dominik.dekeyzer@katholiekonderwijs.vlaanderen. Voor inhoudelijke vragen kan u bij hem terecht via e-mail.

Projectleider: Annemie Jennes

Deze nascholing is een herwerking van de tweedaagse SEO, aangeboden tijdens de voorbije schooljaren, gebaseerd op reflectie met en inhouden aangestuurd door Mieke Hagenaars.

In de deelnameprijs per persoon is vervat:

 • bronnenboek inhouden van het leergebied
 • instrumenten om aan de slag te gaan in de school
 • middagmaal broodjes en koffie tijdens de pauzes

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest, te bekomen na het online invullen van de evaluatie van DNI

Voorwaarde:

Deze nascholing is beperkt tot de types 1 en/of 8 in BuBaO.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 19 oktober 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: De Keyzer Dominik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 29 oktober 2015 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 3 december 2015 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.