Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315H-module 2 Autisme en … kleuters - Verdiepende module met terugkomdag

Doelstellingen:
 • De deelnemers krijgen een theoretisch inzicht in het verwerven van communicatieve en sociale vaardigheden door jonge kinderen met ASS.
 • De deelnemers verwerven inzichten in mogelijke aanpakstrategieën om de vaardigheden als imitatie, gedeelde aandacht, spel… te stimuleren.
 • De deelnemers kunnen adhv praktijkvoorbeelden eigen kennis, waardigheden en strategieën verrijken.
 • De deelnemers kunnen adhv een nataak reflecteren over de inhoud en de toepasbaarheid in eigen praktijk.
 • De deelnemers kunnen de verworven inzichten implementeren in hun praktijk.
Doelgroep:

Alle teamleden gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs, teamleden werkzaam in de speelleerklas of brugklas, GON/ION-begeleiders, CLB-medewerkers

Na het volgen van de vorming en de terugkomdag, kan de school in samenspraak met de begeleiders competentiebegeleiding ASS een vervolgtraject aanvragen. Het is een meerwaarde dat de school dan twee personeelsleden laat aansluiten op deze studiedag die het traject mee kunnen helpen uitrollen in de school.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Op kleuterleeftijd worden de fundamenten gelegd voor heel wat ontwikkelingsdomeinen. Tijdens deze cursus vertalen wij inzichten in het autistisch denken en de educatieve benadering heel specifiek naar kleuters met een autismespectrumstoornis.

We gaan domein per domein na hoe autisme zijn invloed nalaat en hoe we de ontwikkeling op een aangepaste manier kunnen ondersteunen. Er komen heel wat concrete voorbeelden aan bod zoals communicatie op deze jonge leeftijd, sociale vaardigheden, vrijetijdsvaardigheden, opbouw naar werkgedrag en zelfredzaamheid.

Strategie en methode:

Lezing met praktijkvoorbeelden

Onthaal met koffie/thee vanaf 9u

Sessie 1 van 9u30-12u30 met korte pauze

Sessie 2 van 13u15-15u45 met korte pauze

De terugkom halve dag bestaat uit een praktijkvoorbeeld, met aansluitend intervisie met als doel uitwisselen over de studiedag, de nataak en de betekenis voor de eigen praktijk.

Bijkomende info:

Sprekers

 •  Veerle Van Torre (Autisme Centraal)

Deze vorming is gericht naar kleuterleidsters van het gewoon en buitengewoon onderwijs en teamleden die werken in de speelleerklas of brugklas.

Er is een vervolgtraject mogelijk in samenspraak met de begeleider competentieontwikkeling met focus ASS van uw diocees.

Contactpersoon: Els Van Schelvergem els.vanschelvergem@katholiekonderwijs.vlaanderen - 02 507 08 07

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw en actualisering

Voorwaarde:

Basiskennis autisme is vereist.

De studiedag gaat door op 19 november 2015 in het VSKO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, voor de terugkom halve dag op 15 december 2015 kunnen deelnemers kiezen voor DSKO Antwerpen voormiddag of DPB Gent - Marialand 31 - Gent namiddag.


Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 70,00 Euro
Lesgever: Van Schelvergem Els
Van Torre Veerle
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 19 november 2015
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 15:45
  • dinsdag 15 december 2015
   PB Regio Antwerpen Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 09:30 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 19 november 2015
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 15:45
  • dinsdag 15 december 2015
   PB Regio Oost-Vlaanderen Marialand 31 9000 Gent (kaart)
   van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.