Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315H-module 3 Autisme en … samenwerken aan een sensorisch waardevolle omgeving verdiepende module met terugkom halve dag

Doelstellingen:
 • De deelnemers krijgen een theoretisch inzicht in hoe sensorische prikkels invloed kunnen hebben op het functioneren van leerlingen met ASS.
 • De deelnemers verwerven inzichten in mogelijke aanpakstrategieën bij problemen.
 • De deelnemers kunnen adhv praktijkvoorbeelden eigen kennis, vaardigheden en strategieën verrijken.
 • De deelnemers kunnen adhv een nataak reflecteren over de inhoud en de toepasbaarheid in eigen praktijk.
 • De deelnemers kunnen de verworven inzichten implementeren in hun praktijk
Doelgroep:

Alle teamleden gewoon en buitengewoon onderwijs, GON-begeleiders, CLB-medewerkers. Deze vorming is ook geschikt voor teamleden van type 2-scholen.

Na het volgen van de vorming en de terugkomdag, kan de school in samenspraak met de begeleiders competentiebegeleiding ASS een vervolgtraject aanvragen. Het is een meerwaarde dat de school dan twee personeelsleden laat aansluiten op deze studiuedag die het traject mee kunnen helpen uitrollen in de school.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Mensen met autisme nemen op een andere manier de wereld rondom hen waar. Hoe uiten deze andere zintuiglijke ervaringen zich bij mensen met autisme?

Zintuiglijke ervaringen zoals hypo- en hypersensitiviteit, monoverwerking van prikkels, enz. komen zeer vaak voor bij mensen met autisme. Tijdens deze vorming gaan we dieper in op oorzaak en gevolgen van deze waarneming.

Hoe kunnen we mensen met deze ervaringen begeleiden in het leven in onze wereld vol prikkels?

Strategie en methode:

Lezing met praktijkvoorbeelden

Onthaal met koffie/thee vanaf 9u

Sessie 1 van 9u30-12u30 met korte pauze

Sessie 2 van 13u15-15u45 met korte pauze

De terugkom halve dag bestaat uit een praktijkvoorbeeld, met aansluitend intervisie met als doel uitwisselen over de studiedag, de nataak en de betekenis voor de eigen praktijk.

Bijkomende info:

Sprekers: Annemie Mertens (Autisme Centraal)

De spreker zal zorgen voor herkenbaarheid voor de doelgroep binnen type 2.

Er is een vervolgtraject mogelijk in samenspraak met de begeleider competentieontwikkeling thema ASS van uw regio.

Contactpersoon: Els Van Schelvergem els.vanschelvergem@katholiekonderwijs.vlaanderen - 02 507 08 07

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Er wordt een broodjesmaaltijd voorzien voor de deelnemers.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw en Actualisering

Voorwaarde:

Basiskennis Autisme is vereist.

De studiedag gaat door op 14 januari 2016, Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1, 1040 Brussel, voor de terugkom halve dag op 23 februari 2016 kunnen deelnemers kiezen voor PB Regio Antwerpen (voormiddag) of PB Regio Gent (namiddag). 


Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 5 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 70,00 Euro
Lesgever: Van Schelvergem Els
Mertens Annemie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 14 januari 2016
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 15:45
  • dinsdag 23 februari 2016
   PB Regio Antwerpen Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 09:15 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 14 januari 2016
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 15:45
  • dinsdag 23 februari 2016
   PB Regio Oost-Vlaanderen Marialand 31 9000 Gent (kaart)
   van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.