Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315H-module 4 Autisme en … inzetten van executieve functies

Doelstellingen:
 • De deelnemers krijgen inzicht in de koppeling van de executieve functies en de cognitieve functies vanuit het (denk)ontwikkelend onderwijs.
 • De deelnemers krijgen een theoretisch inzicht in wat executieve functies zijn en hoe deze kunnen worden ingezet.
 • De deelnemers verwerven inzichten in mogelijke aanpakstrategieën bij problemen.
 • De deelnemers kunnen adhv praktijkvoorbeelden eigen kennis, vaardigheden en strategieën verrijken.
 • De deelnemers kunnen adhv een nataak reflecteren over de inhoud en de toepasbaarheid in eigen praktijk.
 • De deelnemers kunnen de verworven inzichten implementeren in hun praktijk.
Doelgroep:

Alle teamleden gewoon en buitengewoon onderwijs, GON-begeleiders, CLB-medewerkers.

Na het volgen van de vorming en de terugkomdag, kan de school in samenspraak met de begeleiders competentiebegeleiding ASS een vervolgtraject aanvragen. Het is een meerwaarde dat de school dan twee personeelsleden laat aansluiten op deze studiuedag die het traject mee kunnen helpen uitrollen in de school.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wat zijn executieve functies? Welke invloed hebben ze op het leren?

Uit studies blijken tekorten in executieve functies bij personen met autisme.
(ASS) Welke invloed heeft dit op hun leren?

Het trainingsboek van Mieke Cuyle geeft praktijkvoorbeelden van hoe je deze executieve functies kunt screenen, trainen en verbeteren.

Strategie en methode:

Lezing met praktijkvoorbeelden

Voorstellen van praktijkboek

Onthaal met koffie/thee vanaf 9u

Sessie 1 van 9u30-12u30 met korte pauze

Sessie 2 van 13u15-15u45 met korte pauze

De terugkom halve dag bestaat uit een praktijkvoorbeeld, met aansluitend intervisie met als doel uitwisselen over de studiedag, de nataak en de betekenis voor de eigen praktijk.

Bijkomende info:

Spreker Mieke Hagenaars

Raadgever: Mieke Cuyle, auteur van het trainingsboek “Executieve vaardigheden van kinderen met autismespectrumstoornissen” uitgeverij garant

Er is een vervolgtraject mogelijk in samenspraak met de begeleider competentieontwikkeling thema ASS van uw diocees.

Contactpersoon: Els Van Schelvergem els.vanschelvergem@katholiekonderwijs.vlaanderen - 02 507 08 07

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Er wordt een broodmaaltijd voorzien voor de deelnemers.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw en Actualisering

Voorwaarde:

Basiskennis Autisme is vereist.

De studiedag gaat door op 26 april 2016 Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, voor de terugkom halve dag op vrijdag 3 juni 2016 kunnen deelnemers kiezen PB Regio Antwerpen (voormiddag) of  PB Regio Gent (namiddag). (hetzelfde programma).


Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 70,00 Euro
Lesgever: Van Schelvergem Els
Hagenaars Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 26 april 2016
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 15:45
  • vrijdag 3 juni 2016
   PB Regio Antwerpen Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 09:15 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 26 april 2016
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 15:45
  • vrijdag 3 juni 2016
   PB Regio Oost-Vlaanderen Marialand 31 9000 Gent (kaart)
   van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.