Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315H-module 5 Voorstelling Ondersteuningsmatrix Autisme Spectrumstoornis

Doelstellingen:
  • De deelnemers krijgen inzicht oer het ontstaan en bedoeling van het gebruik van de ondersteuningsmatrix ASS.
  • De deelnemers verwerven inzichten in de 7 parameters en kunnen deze voor eigen praktijk (klas- of leerlingenniveau) concreet maken in de fases van het zorgcontinuüm.
  • De deelnemers kunnen adhv praktijkvoorbeelden het gebruik van de ondersteuningsmatrix ASS in eigen praktijk verrijken.
Doelgroep:

Alle teamleden gewoon en buitengewoon onderwijs, GON-begeleiders, CLB-medewerkers

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO in samenwerking met UCLL en de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wanneer je een leerling met een diagnose ASS in je klas hebt, vallen vaak een aantal gedragskenmerken op. Waaruit dit gedrag voortvloeit of wat er in het hoofd van deze leerling gebeurt, is vaak een raadsel. Zowel bij leerlingen met een normale begaafdheid en ASS als leerlingen met een verstandelijke beperking en ASS staat het autistisch denken op de voorgrond zowel in beeldvorming als aanpak. De ondersteuningsmatrix is een hulpmiddel om de beeldvorming van leerlingen met ASS te verruimen. Deze matrix brengt in beeld welke specifieke ondersteuning nodig is in een school- en/of klascontext voor een leerling met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS). Door in te zoemen op zeven parameters biedt het instrument handvatten om de verschillende fasen van het proces van individuele of groepshandelingsplanning te doorlopen voor deze doelgroep. De informatie die via dit instrument in kaart is gebracht dient dan ook gezien te worden als aanvulling op de brede beeldvorming van (een) leerling(en) met ASS wanneer blijkt dat deze leerling vastloopt en extra ondersteuning nodig heeft. De hulpvraag komt scherper in beeld en de extra gegevens kunnen vervolgens mee een aanzet vormen om prioritaire doelstellingen en mogelijke acties te formuleren. Leerling- of groepsgebonden evoluties over de tijd heen worden zichtbaar door de ondersteuningsmatrix ook bij evaluatiemomenten te betrekken.

Strategie en methode:

Lezing met praktijkvoorbeelden

Onthaal met koffie/thee vanaf 9u

Sessie 1 van 9u30-12u30 met korte pauze

 

Bijkomende info:

Spreker Vertegenwoordiger BaNaBa BuO UCLL

Praktijkvoorbeelden vanuit CSA of andere scholen.

(gewoon en buitengewoon onderwijs)

Contactpersoon: Els Van Schelvergem els.vanschelvergem@katholiekonderwijs.vlaanderen - 02 507 08 07

De deelnemers ontvangen een stick met de handleiding en de ondersteuningsmatrix.

Deze zullen ook online raadpleegbaar zijn.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw en Actualisering

Voorwaarde:

Geen


Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    van 09:30 tot 12:15
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.