Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315I-module 2 (eigen) Stijl als GON-, ION- en zorgbegeleider! Inzichten om als coach nog meer in je kracht te staan in een specifieke schoolcultuur.

Doelstellingen:

Bewust worden van de eigen leer- en begeleidingsstijl.

Beter communiceren met ouders, leerlingen en leerkrachten.

Gesprekstechnieken oefenen.

Vaardiger worden in het coachen van leerkrachten.

Moeilijke boodschappen leren overbrengen.

Doelgroep:

GON-begeleiders & ION-begeleiders

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je begeleidt steeds vanuit eigen ervaring. De dingen zijn immers niet zoals ze zijn, ze zijn zoals wij zijn. Deze nascholing wil je inspireren om ‘met stijl én met eigen stijl’ gewone mensen te coachen tot buitengewone mensen.

Een gezond zelfinzicht en zelfbeeld zijn basisvoorwaarden voor een zorgcoach en voor een evenwichtig mens. We blikken terug op sleutelervaringen en ankers in eigen loopbaan. We worden ons bewust van de ‘eigen-aard-ig-heden’ van onze persoonlijke leer-en begeleidingsstijl. We spiegelen onze manier van zijn en denken aan het rijke takenpallet van een begeleider.

Vanuit deze reflecties zoeken we naar de impact van de schoolcultuur en naar concrete zinvolle handvaten voor optimale begeleiding hierin. Wat typeert de schoolcultuur waar jij begeleidt? Welke soort begeleiding heeft de school /het kind nodig? Welke rol kunnen wij voor kinderen en leerkrachten opnemen zodat ‘leiden geen lijden wordt’ voor ons en voor hen? En hoe doe je dat dan?

De spreekster enthousiasmeert en laat je met een positief kritische blik in de spiegel kijken. Ze ondersteunt en daagt uit met kaders, vragen, citaten en tips.Bovenal getuigt ze met (eigen) stijl over het belang van warme structuur en over de kracht van bekwaamheidsgevoel bij de coach en bij de gecoachte.

Deze studiedag is een vervolg op de studiedag van het schooljaar 2014-2015 “Hoe word je als GON-/ION-begeleider of als zorgcoördinator een krachtige coach?”. Doch dit is geen voorwaarde om te kunnen deelnemen aan deze studiedag.

Strategie en methode:

Lezingen en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kan je bekomen bij de projectleider, Veronique Decock veronique.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 14 november 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Borzée Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
De Factorij (Inschrijven afgesloten)
Huart Hamoirlaan 136
1030 Schaarbeek (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 19 november 2015 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.