Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85155-M01 Infodag GOK voor starters

Doelstellingen:

De deelnemers reflecteren over het fenomeen kansarmoede en doelgroepleerlingen.
De deelnemer kent de regelgeving op GOK in het BuO.
De deelnemer kent de kwaliteitscirkel  en de impact ervan op het GOK-beleid.
De deelnemer kan samen met het schoolteam het (geplande) GOK-beleid voor de komende  schooljaren realiseren en ondersteunen/coördineren.
De deelnemers refelecteren op de betekenis van het GOK ondersteuningsbeleid voor het beleidsvoerend vermogen van de school.
De GOK-coördinator kent de inhoud van zijn functiebeschrijving en takenpakket.
De deelnemer heeft zicht op de inhouden van de drie thema’s.
De deelnemer heeft zicht op de betekenis van veranderen en innoveren in een organisatie

Doelgroep:

Startende GOK-coördinatoren, startende directies, GOK-medewerkers en geïnteresseerden in de scholen

Aanbieder: Dienst Lerenden i.s.m. Eventorganisatie - Dienst Ondersteuning
Inhoud:
  • We starten de bijeenkomst met een reflectie over het thema en de betekenis van een gelijke onderwijskansbeleid om leerlingen vanuit hun specifieke context als kansarmoede, migratieachtergrond en socio-culturele diversiteit te ondersteunen.
  • We staan stil staan stil bij de doelgroep en we bespreken de regelgeving en de kwaliteitscirkel van een GOK-beleid. We bespreken hoe we een planmatig en doelgericht ondersteuningsbeleid uitstippelen en we staan stil bij de betekenis van GOK voor het beleidsvoerend vermogen van de school.
  • De deelnemers krijgen ook een overzicht van de inhoud van de drie GOK-thema’s. Tenslotte nemen we de functiebeschrijving en het takenpakket van de GOK-coördinator door.
Bijkomende info:

Bijkomende informatie kunt u bekomen bij de pedagogische begeleider GOK, Peter Bracaval (peter.bracaval@katholiekonderwijs.vlaanderen).

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 5 oktober 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Bracaval Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 6 oktober 2015 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.