Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85155-M02 Kansarmoede, specifieke onderwijsbehoefte en draagkracht van kinderen en ouders‘

Doelstellingen:

Uitdieping thema opvoedingsondersteuning: SOB en draagkracht van ouders en kinderen in (kans-) rmoede
context kansarmoede
omgaan met ouders
getuigenis van een ervaringsdeskundige in de armoede
psychologische en cognitieve bandbreedte van mensen in kansarmoede
De deelnemers wisselen ervaringen en materiaal uit en leren van elkaar
Deelnemers bouwen een netwerk uit.

Doelgroep:

GOK-coördinatoren, middenkader en directies, GOK-medewerkers en geïnteresseerden in de scholen

Aanbieder: Dienst Lerenden i.s.m. Eventorganisatie - Dienst Ondersteuning
Inhoud:

Ingaan op de specifieke onderwijsbehoefte voor leerlingen en ouders vanuit hun context, dat is wat we met ons GOK-beleid op het oog hebben. Vanuit de blik van ervaringsdeskundige in de armoede, Monique, en competentiebegeleider Guido Decombel, kijken we naar armoede en onderwijs, naar de mechanismes van achterstelling in onderwijs en samenleving, naar de dagelijkse strijd tegen de miserie, de draagkracht van ouders en kinderen in armoede, hun trots en frustraties. Een aanrader!

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kunt u bekomen bij de pedagogische begeleider GOK, Peter Bracaval (peter.bracaval@katholiekonderwijs.vlaanderen).

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Bracaval Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 3 februari 2016 van 09:30 tot 12:00
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 16 februari 2016 van 09:30 tot 12:00
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 2 februari 2016 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.