Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85155-M03 GOK-platform I voor buitengewoon basisonderwijs

Doelstellingen:

De deelnemers kunnen de zelfevaluatie kaderen binnen het decretale GOK-kader en de kwaliteitsprincipes
De deelnemers kunnen hun zelfevaluatie opbouwen aan de hand  van de vooropgestelde doelstellingen.
De deelnemers zien het belang van betrokkenheid van team bij de zelfevaluatie.
De deelnemers kennen methodes voor zelfevaluatie.
De deelnemers leren van elkaar,wisselen materiaal uit en vormen een lerende gemeenschap.
Deelnemers bouwen een netwerk uit.

Doelgroep:

GOK-coördinatoren, middenkader en  directies, GOK-medewerkers en geïnteresseerden

Aanbieder: Dienst Lerenden i.s.m. Eventorganisatie - Dienst Ondersteuning
Inhoud:

GOK-platform: algemeen

De GOK-platforms zijn lerende en interactieve gemeenschappen rond het gelijke onderwijskansenbeleid van de scholen. Tijdens de bijeenkomsten staat het delen van ideeën en materialen om het GOK-beleid in de school gestalte te geven, centraal. Tijdens de platforms willen we elkaar inspireren, aanmoedigen en leren van elkaars ervaringen. We doen dit meestal op thematische basis.

Er is minstens 1 samenkomst/trimester  per onderwijsniveau/ per bisdom. Op verzoek van de deelnemers kunnen er bijkomende platforms worden georganiseerd. Deze laatste zijn in onderstaande lijst niet opgenomen.

GOK-platform I

In de regelgeving voor gelijke onderwijskansen is voorzien dat elke school in de loop van het tweede trimester van het tweede schooljaar van de driejarige GOK-cyclus een ‘zelfevaluatie’ uitvoert. Vanuit het cyclisch proces bekijken we het stappenplan om tot zelfevaluatie te komen, bespreken we modellen, en gaan we op zoek naar vindplaatsen van zichtbare en meetbare effecten van GOK in onze school. We reflecteren hierop vanuit onze eigen praktijk en delen onze kennis en ervaringen.

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kunt u bekomen bij de pedagogische begeleider GOK, Peter Bracaval (peter.bracaval@katholiekonderwijs.vlaanderen).

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Bracaval Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
School vr Buiteng.Sec.Onderwijs "Kristus Koning" (Inschrijven afgesloten)
Bethaniënlei 5
2960 Brecht (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 26 november 2015 van 09:30 tot 12:00
Buitengewoon Secundair Onderwijs "Haverlo" (Inschrijven afgesloten)
Weidestraat 156
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 10 november 2015 van 09:30 tot 12:00
Buitengewoon Secundair Onderwijs "Sint-Jozef" (Inschrijven afgesloten)
E. De Deynestraat 1
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 24 november 2015 van 09:30 tot 12:00
Buitengewoon Secundair Onderwijs "Sint-Ferdinand" (Inschrijven afgesloten)
Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 12 november 2015 van 09:30 tot 12:00
BuSO Sint-Janshof (Inschrijven afgesloten)
Nekkerspoelstraat 358
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 17 november 2015 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.