Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85155-M06 GOK-platform II voor buitengewoon secundair onderwijs

Doelstellingen:

Uitdieping thema sociale netwerken (ism VCLB)
De deelnemers krijgen zicht op de mogelijke (generische) doelen op drie niveaus (lln/ouders, leraar, school)
De deelnemers ontwikkelen een visie op het thema 'netwerken opnemen voor de sociale functies'
De deelnemers wisselen ervaringen en materiaal uit.
De deelnemers bouwen hun netwerk uit.

Doelgroep:

GOK-coördinatoren, middenkader en  directies, GOK-medewerkers en geïnteresseerden

Aanbieder: Dienst Lerenden i.s.m. Eventorganisatie - Dienst Ondersteuning
Inhoud:

GOK-platform: algemeen

De GOK-platforms zijn lerende en interactieve gemeenschappen rond het gelijke onderwijskansenbeleid van de scholen. Tijdens de bijeenkomsten staat het delen van ideeën en materialen om het GOK-beleid in de school gestalte te geven, centraal. Tijdens de platforms willen we elkaar inspireren, aanmoedigen en leren van elkaars ervaringen. We doen dit meestal op thematische basis.

Er is minstens 1 samenkomst/trimester  per onderwijsniveau/ per bisdom. Op verzoek van de deelnemers kunnen er bijkomende platforms worden georganiseerd. Deze laatste zijn in onderstaande lijst niet opgenomen.

GOK-platform II

Thema:

Hoe kan de school een netwerk met partners uit externe sectoren uitbouwen om de sociale functies op leerlingen, ouder en schoolniveau te kunnen ondersteunen?. Het thema “de (laagdrempelige) sociale functies opnemen in een netwerk met partners uit andere sectoren” belangt niet enkel scholen aan die dit thema in hun GOK-plan opnamen, maar elke BuO-school wordt hiermee geconfronteerd. We verkennen dit thema vanuit de voorstelling van mogelijke doelen voor het thema en een getuigenis. Tijdens een groepsgesprek toetsen we de inhoud aan onze eigen ideeën en ervaringen in de school, zoals gebruikelijk. Tijdens dit platform zijn ook de CLB-medewerkers van de scholen welkom want zij spelen in deze netwerkfunctie een belangrijke rol. Dit platform wordt dan ook samen met het VCLB georganiseerd.

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kunt u bekomen bij de pedagogische begeleider GOK, Peter Bracaval (peter.bracaval@katholiekonderwijs.vlaanderen).

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Bracaval Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
School vr Buiteng.Sec.Onderwijs "Kristus Koning" (Inschrijven afgesloten)
Bethaniënlei 5
2960 Brecht (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 1 maart 2016 van 13:00 tot 15:30
Buitengewoon Secundair Onderwijs "Haverlo" (Inschrijven afgesloten)
Weidestraat 156
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 10 maart 2016 van 13:00 tot 15:30
Buitengewoon Secundair Onderwijs "Sint-Jozef" (Inschrijven afgesloten)
E. De Deynestraat 1
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 3 maart 2016 van 13:00 tot 15:30
Buitengewoon Secundair Onderwijs "Sint-Ferdinand" (Inschrijven afgesloten)
Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 23 februari 2016 van 13:00 tot 15:30
BuSO Sint-Janshof (Inschrijven afgesloten)
Nekkerspoelstraat 358
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 4 maart 2016 van 13:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.