Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85158 Tweedaagse residentiële vorming ontwikkelingsgericht werken – leergebied ‘leren leren’ voor de werkgroep ‘ortho – psycho – coördinator T3 in BuBao.

Doelstellingen:
 1. De deelnemers koppelen acties en methodieken rond ontwikkelingsgericht werken – leergebied ‘leren leren’ aan de fases van het zorgcontinuüm.
 2. Vanuit het werken met spelmaterialen leggen de deelnemers de link met de BS / GL en de cognitieve functies.
 3. Ze werken zelf spelfiches uit die ze verder kunnen gebruiken en aanpassen aan hun eigen specifieke doelgroep in de school.
 4. De deficiënte cognitieve functies worden getraind zodat de deelnemers oorzakelijk leren kijken naar onderliggende cognitieve problematieken bij verhoogde zorg en uitbreiding van zorg.
 5. De deelnemers vullen een observatie – instrument in om de beginsituatie te krijgen van een brede beeldvorming voor een individueel kind of een klasgroep.
 6. Bij de evaluatiefase wordt dynamic assessment geïntroduceerd om kinderen te observeren en oorzaken op te sporen bij het disfunctioneren.
 7. De deelnemers leggen een transfer naar hun praktijkervaringen en naar situaties op de eigen school om hun plan van implementatie op de school op te maken of bij te sturen.
Doelgroep:

Werkgroep‘ortho – psycho – coördinator’ T 3 in BuBao: dit is een gesloten, reeds gevormde werkgroep onder begeleiding van Mieke Hagenaars. Niet – leden kunnen niet inschrijven voor deze nascholing.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Ontwikkelingsgericht werken met kinderen krijgt enerzijds vorm in een ontwikkelingsgerichte omgeving en anderzijds gebeurt dit vanuit een ontwikkelingsgerichte interactiestijl.

Vanuit een gemedieerde leerervaring voor de kinderen wordt er preventief ingezet op bouwstenen en goede leerinhouden. Door het inzetten van BS en GL van leren leren verwerven kinderen nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes en zijn ze in staat problemen in wisselende contexten aan te pakken en zelfstandig op te lossen.

Waar ontwikkeling in het leren vastloopt, onderzoeken we de cognitieve, deficiënte functies die vaak de oorzaak zijn van het disfunctioneren. Het reMEDIËREN van deze deficiënte functies wordt belangrijk. Na gerichte observatie trainen we de cognitieve denkmiddelen door het aanbieden van spellen maar we integreren deze ook in dagdagelijkse leerinhouden.

Strategie en methode:

Interactieve werkvormen om communicatie, reflectie en discussie te bevorderen.

Input van externe spreker rond:

 • Dynamic assessment

Albert Janssens

Bijkomende info:

Het is een residentiële vorming. De deelnemers die omwille van persoonlijke redenen niet kunnen blijven overnachten, bespreken dit vooraf met de pedagogische begeleider Mieke  Hagenaars. De deelnameprijs voor deze vorming blijft echter voor iedereen hetzelfde.

Inbegrepen in de kostprijs:

 • Vormingen
 • 2x middagmaal
 • 1x avondmaal
 • 1x ontbijt
 • overnachting
 • documenten
 • drank en versnaperingen

Zelf mee te brengen:

 • Handdoeken en eigen hygiëne   materiaal
 • Hoeslaken 1 persoon –   hoofdkussen – slaapzak of deken.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 5 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest DNI na evaluatie per mail

Voorwaarde:

Alleen leden van de werkgroep ‘ortho, psycho, coördinator’ T3 in BuBao kunnen inschrijven voor deze tweedaagse vorming.


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 13 november 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 175,00 Euro
Lesgever: Janssens Albert
Hagenaars Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Domein Beverdonk De Waterval (Inschrijven afgesloten)
Beverdonk 1
2470 Retie (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 23 november 2015 van 09:00 tot 21:00
  • dinsdag 24 november 2015 van 09:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.