Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315G-module 2 Denkdag RSV bij kinderen/jongeren met ernstige meervoudige beperkingen

Doelstellingen:

Het doel van deze dag is:

 • inzicht verwerven in de formele en informele vormen van RSV
 • inzicht verwerven in de normale seksuele ontwikkeling, in het bijzonder in de vroege fasen van die ontwikkeling
 • inzicht verwerven in de theoretische inzichten over seksuele ontwikkeling bij de jongeren met EMB
 • praktijkervaringen uitwisselen over werken aan RSV met deze doelgroep
 • toetsen van de eigen ervaringen aan de theoretische inzichten
Doelgroep:

Directies, orthopedagogen, leerkrachten en paramedici uit het buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – BuO en Multiplus i.s.m. Patrick Meuldijk i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

RSV aan jongeren met EMB is een nog vrij onontgonnen terrein. Hoe pak je het aan? Op welke manieren leren deze kinderen over RSV en hoe kan je hen zo kwaliteitsvol mogelijk benaderen?

Deze denkdag biedt een theoretisch kader dat kan getoetst worden aan de praktijk van de deelnemers. Kinderen met EMB leren vooral op een informele manier over RSV, via de manier waarop ze benaderd worden in de dagelijkse omgang. Het is belangrijk op een doordachte manier om te gaan met de verzorgingsmomenten, vormen van lichamelijk contact en privacy.

Omdat deze doelgroep functioneert op een laag cognitief ontwikkelingsniveau is het van belang een goed inzicht te hebben in de vroege fasen van de seksuele ontwikkeling. Maar ook de kalenderleeftijd van de jongere zelf is van belang en omwille van de leeftijd zijn een aantal gedragingen niet acceptabel. Hoe combineer je die gegevens om tot een verantwoorde aanpak te komen? Welke aanpak werkt en wat werkt niet?

Deze dag koppelt inzichten uit de wetenschappelijke literatuur aan de ervarignen van de deelnemers.

Strategie en methode:

De dag vertrekt vanuit een aantal theoretische inzichten:

 • het kader van formele en informele RSV
 • de normale seksuele ontwikkeling op jonge leeftijd
 • de seksuele ontwikkeling bij kinderen met EMB

Deelnemers krijgen de kans hun ervaringen uit te wisselen en eigen casussen te bespreken.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 10 maart 2016 inschrijven en tot en met donderdag 3 maart 2016 uitschrijven.
Bijdrage: 75,00 Euro
Lesgever: Penne Anneleen
De Wilde Karen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 17 maart 2016 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.