Aanmelden
Laden…

Even geduld...

1/15/02-M01-Ind Leercafé 3 - 21/10/2015 (Antwerpen): Rik Torfs: doe mij maar de lichte waanzin.

Doelstellingen:

De deelnemers

  • worden geïnspireerd door succesvolle praktijkvoorbeelden
  • krijgen inzicht in de problematiek en uitdagingen die de huidige onderwijsomgeving met zich meebrengt en hoe hier op basis van concrete cases wordt mee omgegaan in de praktijk.
  • hebben de mogelijk om ideeën uit te wisselen, vragen te stellen, kritisch te reflecteren.
Doelgroep:

Leerkrachten, middenkader, directies en besturen

Aanbieder: Post-initieel Onderwijs (PIO) in samenwerking met DNI, CVA en ALOOW (UA)
Inhoud:

In tijden van crisis dient er overal bespaard te worden. Maar is dat echt zo? Is onderwijs niet de hefboom naar een betere maatschappij? En zo ja, dienen we dan niet net méér in onderwijs te investeren in tijden van crisis?
 Rik Torfs brengt zijn visie op de rol die onderwijs aan volwassenen kan spelen. 


Dit leercafé is bedoeld als inspiratiesessie voor iedereen met een hart voor onderwijs.

Onze leercafés staan ondertussen al gekend als sterke netwerkinitiatieven waarin actief kan worden uitgewisseld, verkend, ... Een must voor iedereen met een hart voor onderwijs.


Dit leercafé wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Andragogiek en de alumnivereniging ALOOW (Opleidings- en onderwijswetenschappen UA).

Alle info en inschrijven via deze link.

 

Programma:

18.30 uur.: ontvangst en registratie

19.00 uur: keynote: 'Onderwijs voorbij wat vanzelfsprekend is. Doe mij maar de lichte waanzin.'

20.30 uur: netwerkmoment

23.00 uur: einde leercafé

Strategie en methode:

Keynote met ruimte tot het stellen van vragen

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:
  • Deelname attest
  • nieuw
Voorwaarde:
  • De deelnemers zijn bij voorkeur lid van VDKVO.
  • Niet leden die toch willen deelnemen richten hun specifieke aanvraag aan roeland.vankerckhove@vsko.be

Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 16 oktober 2015 inschrijven en tot en met woensdag 30 september 2015 uitschrijven.
Bijdrage: 50 Euro
Lesgever: Torfs Rik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Brantijser (Inschrijven afgesloten)
Sint-Jacobsmarkt 13
2000 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 21 oktober 2015 van 18:30 tot 23:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.