Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83150-Ind Study Visit Belfast: werkplekleren en opleiden naar de arbeidsmarkt

Doelstellingen:
 1. Een visie op leren ontwikkelen.
 2. De verschillende actoren tijdens een 4-daagse studiereis bezoeken.
 3. Individueel en gezamenlijk reflecteren op het bezoek.
 4. Individueel en gezamenlijk betekenis geven aan het bezoek.
 5. Vanuit de gegeven betekenis acties plannen rond werkplekleren
 6. Zich verdiepen in het werkveld van Springvale Learning als opleidingsverstrekker.
 7. Nagaan hoe de gehanteerde systemen van werkplekleren en de koppeling met sociale tewerkstelling kunnen gebruikt worden in de eigen organisatie
Doelgroep:

Leden van de adviescommissie PIO. Leerkrachten, coördinatoren, leidinggevenden in het domein van volwassenenonderwijs of op basis van opdracht verbonden aan kwaliteitszorg.

Aanbieder: Post-initieel Onderwijs (PIO) in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

OPMERKING: Omwille van het programma zal op 26 oktober afgereisd worden. De onderhandelingen met de reisorganisator lopen volop. We informeren over het exacte vertrekuur van zodra hierover duidelijkheid is.

Het studiebezoek in Europese context verruimt de blik van de schoolleiders. De context van het eigen werken wordt in een intnernationaal perspectief geplaatst. 

De focus van dit bezoek gaat naar werkplekleren. Hoe is het georganiseerd, vanuit welke visie en met welke partners? Wat is de impact naar de organisatie en de teams? En vooral: wordt de cursist hier beter van?

Een verkenning en bezoek aan deze instellingen zorgt ervoor dat good practices, naast theoretisch onderbouwd, ook tastbaar en zichtbaar worden in de praktijk. We verkennen mogelijkheden van aansluiting die in Vlaanderen nog in de kinderschoenen staan (vb intense samenwerking met vdab, syntra, arbeidsopleiders, …) en werken op die manier inspirerend voor onze directies.

Momenteel wordt het programma nog verder uitgewerkt. Zijn tot nu toe reeds voorzien:

 • Bezoek aan Springvale learning center
 • Toelichting van het Ierse onderwijssysteem, met focus op leertrajecten voor (jong-)volwassenen door ministerie van onderwijs
 • Bezoek aan de secundaire school die in het samenwerkingsverband zit met Springvale learning
 • Bezoek aan de werkplek waar geleerd wordt
 • Toelichting van de groei van de organisatie + kwaliteitslabels die werden behaald door Springvale learning
 • Toelichting over de impact van de gehanteerde leetrajecten op het leerproces en de outcomes van de cursisten
Strategie en methode:

Studiebezoek

Bijkomende info:

Studyvisit met mogelijkheid tot interactie

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Sessies: 8 sessie(s)
Voorwaarde:

We dienen rekening te houden met de annulatievoorwaarden van de reisorganisator. Er wordt door de organisator een algemeen gangbare annulatieverzekering afgesloten op basis van een reservatie 2 maanden voor vertrek.

OPMERKING: voor uitschrijving hanteren we de annulatievoorwaarden van de reisorganisator. Eventuele annulatiekosten die door de reisorganisator worden aangerekend bij een laattijdige annulatie worden doorgerekend aan de deelnemer.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 21 september 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 880 Euro
Lesgever: Van Kerckhove Roeland
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Belfast (Inschrijven afgesloten)
Ierland (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 27 oktober 2015 van 09:30 tot 17:00
  • woensdag 28 oktober 2015 van 09:30 tot 17:00
  • donderdag 29 oktober 2015 van 09:30 tot 17:00
  • vrijdag 30 oktober 2015 van 09:30 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.