Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83151-Ind Activerende werkvormen - Dit project gaat niet door!

Doelstellingen:
  • De deelnemers maken kennis met een aantal van de 130 werkvormen uit het boek ‘Het gaat steeds beter’.
  • De deelnemers ervaren de vier fasen van de cyclus van ervaringsleren: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en toepassen.
  • De deelnemers kunnen na afloop de inhoud van het lesconcept van activerend opleiden uitleggen en toepassen in hun eigen praktijk.
  • De  deelnemers kunnen na afloop een adequate werkvorm kiezen, rekening houdend met verschillende criteria.
Doelgroep:

Leerkrachten, pedagogisch verantwoordelijken

Aanbieder: Post-initieel Onderwijs (PIO) in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Als het om onderwijs en opleiden gaat, kan over veel zaken verschil van mening bestaan, maar over één ding zijn docenten het roerend eens: deelnemers leren pas als ze iets doen. Niemand waait iets aan. Wie iets wil leren, ontkomt er niet aan inspanningen te leveren.

Dit boek biedt 130 werkvormen om die inspanningen bij deelnemers op te roepen, stuk voor stuk werkvormen die leren tot avontuur maken.

De auteurs baseren zich op de vier fasen van ervaringsleren van Kolb: conceptualiseren, toepassen, ervaren en reflecteren. Bij elke fase horen andere werkvormen. In een les komen alle fasen aan bod, pas dan is er sprake van een volwaardig leerproces.

Strategie en methode:

Vorming met actieve eigen inbreng

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

De broodjesmaaltijd is inbegrepen in de prijs.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Niet VSKO-lid betaalt € 90.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 80 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Lesplaats nog niet gekend (Afgelast)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.