Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/15/03-M04-Ind Infrastructureel masterplan bij bestuurlijke schaalvergroting

Doelstellingen:

De deelnemers verdiepen zich in het opmaken of aanpassen van een masterplan infrastructuur naar aanleiding van schaalvergroting.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, mogelijk vergezeld door algemeen of coördinerend directeur

Aanbieder: Dienst Besturen/Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het infrastructureel masterplan is een beleidsdocument waarin het schoolbestuur, binnen bepaalde randvoorwaarden, haar intenties concretiseert op het vlak van infrastructuur op korte, middellange en lange termijn met het doel te komen tot een goed patrimoniumbeheer.

Bij bestuurlijke schaalvergroting worden de bestaande infrastructurele masterplannen geïntegreerd in een aangepast infrastructureel masterplan. Voorafgaand hieraan brengt het bestuur voor elk gebouw de huidige stand van zaken en geplande werken in beeld op een eenvormige manier.

Strategie en methode:

Het opstellen van een masterplan infrastructuur wordt toegelicht en de specifieke factoren die meespelen bij bestuurlijke schaalvergroting krijgen speciale aandacht.

Bijkomende info:

Bestuurders kunnen zich maar inschrijven voor één van de twee sessies in hun bisdom.

 • Bisdom Antwerpen: in te schrijven voor organisatiemodellen of masterplan infrastructuur
 • Bisdom Brugge: in te schrijven voor inspraak of organisatiemodellen
 • Bisdom Gent: in te schrijven voor inspraak of deugdelijk bestuur
 • Bisdom Hasselt: in te schrijven voor inspraak of organisatiemodellen
 • Aartsbisdom Mechelen-Brussel: in te schrijven voor deugdelijk bestuur of organisatiemodellen 

Niet alle modules (inspraak, organisatiemodellen, deugdelijk bestuur en masterplan infrastructuur) worden aangeboden in elk bisdom. U kan ook inschrijven voor een module bij een ander bisdom.

 • De brochure met het vormingsaanbod voor besturen kunt u hier downloaden.
 • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
 • Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook
daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 25 januari 2016 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Canfyn Filip
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 26 januari 2016 van 19:30 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.