Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/15/04-M04-Ind Welzijnsbeleid

Doelstellingen:

De leden van besturen van het katholiek onderwijs worden gesensibiliseerd inzake de diverse aspecten van het welzijnsbeleid.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst Besturen/Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De inhoud omvat de verschillende aspecten van het welzijnsbeleid die voor de bestuurders overzichtelijk worden gepresenteerd. In het bijzonder zal de aandacht gaan naar de overgang van de gemeenschappelijke geïntegreerde dienst naar de aanpak van het  welzijnsbeleid binnen een schaalvergroot schoolbestuur, over de aanpak van psychosociale problemen, burn out …

Strategie en methode:

Enkele belangrijke thema’s inzake preventie en bescherming op het werk worden toegelicht. Telkens wordt ingegaan op de verplichtingen van het schoolbestuur en de wijze waarop deze vervuld kunnen worden. De deelnemers krijgen ook gelegenheid om vragen te stellen.

Bijkomende info:

Tijdens deze vormingsavond volgen bestuurders een thema naar keuze. Een waaier van onderwerpen wordt aangeboden. Deze vormingsavond biedt de mogelijkheid aan verschillende bestuurders uit een bestuur elk een andere vorming bij te wonen indien zij dit wensen.

 • De brochure met het vormingsaanbod voor besturen kunt u hier downloaden.
 • De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
 • Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling, actualisering van module aangeboden in 2014-2015

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio West-Vlaanderen (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 14 maart 2016 van 19:00 tot 21:30 (Afgelast)
Diocesaan Onderwijsbureau (Afgelast)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • dinsdag 1 maart 2016 van 19:00 tot 21:30 (Afgelast)
Pastoraal Centrum (Afgelast)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 3: (Afgelast)
  • dinsdag 8 maart 2016 van 19:00 tot 21:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.