Aanmelden
Laden…

Even geduld...
Vraaggestuurde nascholing ICT
  • Wilt u een vak- en/of jaaroverstijgend project binnen uw school uitwerken?
  • Wenst u een groep leerkrachten een duwtje in de rug te geven op het vlak van ICT-kennis?
  • Heeft u andere specifieke wensen?
Laat het aan een medewerker van de Eventorganisatie - Dienst Ondersteuning weten.
 
U kunt uw vraag in algemene of specifieke termen formuleren. Op basis hiervan en in de mate van het mogelijke zullen wij in onderling overleg een specifieke nascholingsmodule samenstellen die aan uw behoeften voldoet.
Deze nascholing zal, indien de nodige infrastructuur aanwezig is, plaatsvinden bij u op de school, op vooraf af te spreken tijdstippen.
 
De kostprijs wordt per vraag vastgelegd, maar volgens het standaardtarief wordt er € 570 aangerekend voor een halvedagsessie aan 8 tot 16 deelnemers (deze aantallen zijn indicatief). Indien de sessie complexer is of meer voorbereidingstijd vergt, kan dit tarief in overleg met de aanvrager worden aangepast.
Voor verdere informatie neem contact op met Greet Vanderbiesen (greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen).
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.