Aanmelden




Laden…

Even geduld...

9/16/11-1.12G Reflectiegroepen

Doelstellingen:

Ons hoofddoel is een schoolleider vormen die met meer inzicht in zijn werk én in zichzelf, competenties heeft ontwikkeld om in een steeds veranderende schoolcontext leiding te geven,  het beleidsvoerend vermogen van de school te vergroten en die zichzelf blijvend lerend opstelt in een voortdurende wisselwerking tussen actie en reflectie.

Doelgroep:

De beginnende schoolleider in een katholieke basisschool voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Dienst Identiteit en kwaliteit i.s.m. Eventorganisatie - Dienst Ondersteuning
Inhoud:

Reflectie is een essentieel instrument om als directeur jezelf en je werk constructief kritisch te blijven benaderen. Reflecteren kan je leren én verdiepen door samen met je collega’s stil te staan bij concrete praktijkproblemen. Er wordt zowel gekeken naar je eigen functioneren als naar de werksituatie zelf. Hierdoor krijg je concrete handvatten aangereikt om je praktijkprobleem opnieuw of anders aan te pakken en word je bewuster van jezelf en van de factoren die in je praktijk meespelen. Dit doet je groeien in professionaliteit. Iedereen rond de tafel is actieve deelnemer, iedereen ‘leert’ aan de ervaring van de anderen. Zowel in het tweede als derde jaar loopt dit reflectietraject door. Daarnaast kan je blijven rekenen op je schoolbegeleider voor individuele coaching en ondersteuning.

Strategie en methode:

In alle ProfS-opleidingssessies gaan we interactief te werk en vragen van jou een actieve deelname. Je wordt gestimuleerd het aanbod persoonlijk te verwerken. Via tussentijdse, voor jou zinvolle opdrachten, kan je de aangeboden materie op een eigen wijze en in de eigen praktijksituatie integreren. De informatie wordt zoveel mogelijk afgestemd op je specifieke werksituatie. De methodieken die gehanteerd worden zijn bruikbaar naar je team toe.

In de reflectiegroepen staat jouw praktijk centraal en vooral de reflectie hierop. Reflectie op eigen handelen leidt tot fundamenteel en levenslang leren en biedt de meeste garanties dat de verworven kennis en vaardigheden vertaald worden in je eigen praktijk.

Iedere cursist krijgt een paswoord op de elektronische leeromgeving. Discussieforums en bevragingen kunnen op deze leeromgeving worden georganiseerd.

Een netwerk van beginnende schoolleiders is een belangrijk onderdeel van de krachtige leeromgeving die we met deze opleiding willen opzetten.

Bijkomende info:

Deze module behoort tot de ProfS-opleiding, je kan je hiervoor niet afzonderlijk inschrijven. Alle beginnende directeurs (gewoon of buitengewoon basisonderwijs bisdom Gent) worden automatisch ingeschreven voor de vorming ProfS. U ontvangt in de loop van de zomervakantie een uitnodiging voor de ontvangst van de nieuwe directies. U ontvangt begin september een bevestigingsmail van uw inschrijving.

Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:

Indien je het schooljaar (september) start als schoolleider kan je meteen in het eerste jaar instappen. De groepen zijn per regio samengesteld.

Lesgever: Pedagogische Begeleidingsdienst regio Gent
De Wilde Bart
Plaats en Data:
meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 4 oktober 2016
   ViCOG Gent Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   Van 13:00 tot 15:00
  • woensdag 26 oktober 2016
   ViCOG Gent Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   Van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 17 november 2016
   ViCOG Gent Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   Van 13:00 tot 15:00
  • dinsdag 24 januari 2017
   ViCOG Gent Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   Van 13:00 tot 15:00
  • woensdag 3 mei 2017
   op afspraak (kaart)
   Van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 23 juni 2017
   op afspraak (kaart)
   Van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.