Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/11-1.2G Communicatie als basisinstrument

Doelstellingen:

Ons hoofddoel is een schoolleider vormen die met meer inzicht in zijn werk én in zichzelf, competenties heeft ontwikkeld om in een steeds veranderende schoolcontext leiding te geven,  het beleidsvoerend vermogen van de school te vergroten en die zichzelf blijvend lerend opstelt in een voortdurende wisselwerking tussen actie en reflectie.

Doelgroep:

De beginnende schoolleider in een katholieke basisschool voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Dienst Identiteit en kwaliteit i.s.m. Eventorganisatie - Dienst Ondersteuning
Inhoud:

Beginnende directies ontwikkelen hun persoonlijk leiderschap vanaf de eerste dag dat ze directeur worden. Het profiel dat zij opbouwen, hangt in grote mate af van de communicatie die zij voeren met hun personeel en met andere schoolbetrokkenen. In dit onderdeel gaan we actief aan de slag met deze gesprekken.

Korte theoretische kapstokken en praktische oefeningen beantwoorden vragen zoals:

 • Hoe voorkomen we dat communicatie misloopt?
 • Welke vaardigheden helpen ons in een constructief gesprek?
 • Hoe geven we feedback? Hoe beluisteren we écht?
 • Hoe maken we afspraken die opgevolgd worden?
 • Hoe bereiden we onze eerste toelichtingen voor?
 • Hoe organiseren we onze vergaderingen en welke is de rol van de directie daar in?
 • Hoe kunnen we met ons team beslissingen nemen waar iedereen achter staat?
Strategie en methode:

In alle ProfS-opleidingssessies gaan we interactief te werk en vragen van jou een actieve deelname. Je wordt gestimuleerd het aanbod persoonlijk te verwerken. Via tussentijdse, voor jou zinvolle opdrachten, kan je de aangeboden materie op een eigen wijze en in de eigen praktijksituatie integreren. De informatie wordt zoveel mogelijk afgestemd op je specifieke werksituatie. De methodieken die gehanteerd worden zijn bruikbaar naar je team toe.

In de reflectiegroepen staat jouw praktijk centraal en vooral de reflectie hierop. Reflectie op eigen handelen leidt tot fundamenteel en levenslang leren en biedt de meeste garanties dat de verworven kennis en vaardigheden vertaald worden in je eigen praktijk.

Iedere cursist krijgt een paswoord op de elektronische leeromgeving. Discussieforums en bevragingen kunnen op deze leeromgeving worden georganiseerd.

Een netwerk van beginnende schoolleiders is een belangrijk onderdeel van de krachtige leeromgeving die we met deze opleiding willen opzetten.

Bijkomende info:

Deze module behoort tot de ProfS-opleiding, je kan je hiervoor niet afzonderlijk inschrijven. Alle beginnende directeurs (gewoon of buitengewoon basisonderwijs bisdom Gent) worden automatisch ingeschreven voor de vorming ProfS. U ontvangt in de loop van de zomervakantie een uitnodiging voor de ontvangst van de nieuwe directies. U ontvangt begin september een bevestigingsmail van uw inschrijving.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Indien je het schooljaar (september) start als schoolleider kan je meteen in het eerste jaar instappen. De groepen zijn per regio samengesteld.

Lesgever: Verhoeven Karina
Plaats en Data:
Nascholingsdienst PEDIC (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 7 maart 2017
   ViCOG Gent Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   Van 09:00 tot 16:00
  • woensdag 14 juni 2017
   ViCOG Gent Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   Van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 9 maart 2017
   ViCOG Gent Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   Van 09:00 tot 16:00
  • woensdag 14 juni 2017
   ViCOG Gent Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   Van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.