Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/11-2.9G Kansarmoede 7 x 7

Doelstellingen:

Ons hoofddoel is een schoolleider vormen die met meer inzicht in zijn werk én in zichzelf, competenties heeft ontwikkeld om in een steeds veranderende schoolcontext leiding te geven,  het beleidsvoerend vermogen van de school te vergroten en die zichzelf blijvend lerend opstelt in een voortdurende wisselwerking tussen actie en reflectie.

Doelgroep:

De beginnende schoolleider in een katholieke basisschool voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Dienst Identiteit en kwaliteit i.s.m. Eventorganisatie - Dienst Ondersteuning
Inhoud:

In ‘Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen’ (VVKBaO, 2013) lezen we: ‘Een katholieke school heeft meer dan gewone aandacht voor leerlingen die (groei)kansen dreigen te missen. Ze wordt daarbij geïnspireerd door Jezus’ aandacht voor al wie in de maatschappij uit de boot dreigt te vallen’. Dat uitgangspunt vraagt van leerkrachten dat ze zich verantwoordelijk voelen voor elke leerling, hoe anders, zwak of lastig die ook is. Deze aanpak is een blijvende uitdaging voor elke school. Armoede bestaat uit 7 letters. We bekijken armoede vanuit 7 invalshoeken: armoede in 7 beelden en 7 woorden, armoede in 7 cijfers, de 7 buitenkanten van armoede, de 7 binnenkanten van armoede, de 7 krachten van mensen in armoede, de 7 uitdagingen en de 7 concrete actieterreinen voor de school.

Strategie en methode:

In alle ProfS-opleidingssessies gaan we interactief te werk en vragen van jou een actieve deelname. Je wordt gestimuleerd het aanbod persoonlijk te verwerken. Via tussentijdse, voor jou zinvolle opdrachten, kan je de aangeboden materie op een eigen wijze en in de eigen praktijksituatie integreren. De informatie wordt zoveel mogelijk afgestemd op je specifieke werksituatie. De methodieken die gehanteerd worden zijn bruikbaar naar je team toe.

In de reflectiegroepen staat jouw praktijk centraal en vooral de reflectie hierop. Reflectie op eigen handelen leidt tot fundamenteel en levenslang leren en biedt de meeste garanties dat de verworven kennis en vaardigheden vertaald worden in je eigen praktijk.

Iedere cursist krijgt een paswoord op de elektronische leeromgeving. Discussieforums en bevragingen kunnen op deze leeromgeving worden georganiseerd.

Een netwerk van beginnende schoolleiders is een belangrijk onderdeel van de krachtige leeromgeving die we met deze opleiding willen opzetten.

Bijkomende info:

Deze module behoort tot de ProfS-opleiding, je kan je hiervoor niet afzonderlijk inschrijven.

Sessies: 2 sessie(s)
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Plaats en Data:
Nascholingsdienst PEDIC (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 27 september 2016 Van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.