Aanmelden
Laden…

Even geduld...
Vraaggestuurde nascholing

Wilt u voor uw school, instelling of organisatie een project uitwerken? Wenst u een groep leerkrachten een duwtje in de rug te geven op het algemeen pedagogisch-didactische vlak of ICT-kennis? Heeft u andere specifieke wensen rond professionaliseren? Laat het Eventorganisatie van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen weten.

U kunt uw vraag in algemene of specifieke termen formuleren.

Op basis hiervan en in de mate van het mogelijke zullen wij in onderling overleg een specifieke nascholingsmodule samenstellen die aan uw behoeften voldoet. Deze nascholing zal, indien de nodige infrastructuur aanwezig is, plaatsvinden bij u op de school, op vooraf af te spreken tijdstippen. Voor algemene initiatieven wordt de kostprijs wordt per vraag vastgelegd en afgesproken. De kostprijs wordt per sessie berekend, vermeerderd met de verplaatsingsonkosten van de nascholer en de administratiekosten voor het beheren van het dossier

Voor verdere informatie neemt u contact op met Marleen Decuyper, de coördinator van Eventorganisatie via marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 82.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.