Aanmelden
Laden…

Even geduld...
Vraaggestuurde nascholing ICT
  • Wil je een vak- en/of jaaroverstijgend project binnen jouw school uitwerken?
  • Wens je een groep leerkrachten een duwtje in de rug te geven op het vlak van ICT-kennis?
  • Heb je andere specifieke wensen?
Laat het aan een medewerker van de Eventorganisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen weten.

Je kan jouw vraag in algemene of specifieke termen formuleren. Op basis hiervan en in de mate van het mogelijke zullen wij in onderling overleg een specifieke nascholingsmodule samenstellen die aan jouw behoeften voldoet.
Deze nascholing zal, indien de nodige infrastructuur aanwezig is, plaatsvinden bij jou op de school, op vooraf af te spreken tijdstippen. 

De kostprijs wordt per vraag vastgelegd, maar volgens het standaardtarief wordt er € 570 aangerekend voor een halvedagsessie aan 8 tot 16 deelnemers (deze aantallen zijn indicatief). Indien de sessie complexer is of meer voorbereidingstijd vergt, kan dit tarief in overleg met de aanvrager worden aangepast.
Voor verdere informatie neem je contact op met Greet Vanderbiesen (greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen).

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.