Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-SPIR-10 Zillspiratiedagen: Het jonge kind in de kijker!

De Zillspiratiedagen willen tegemoet komen aan de individuele professionaliseringsbehoeften van leraren basisonderwijs. Ze zijn bedoeld voor leraren die nood hebben aan een specifieke inhoudelijke, verdiepende vorming rond Zill, maar dan bekeken vanuit een specifiek leergebied of een leergebied overschrijdend thema. De vorming zet in op de inhoudelijke verkenning van de doelen van de specifieke ontwikkelvelden die gerelateerd zijn aan het leergebied. Daarnaast is er ook aandacht voor specifieke onderwijsarrangementen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Door schooloverstijgend te werken zijn er ook kansen tot uitwisseling, wat de leerervaring nog versterkt.

Wie de bijkomende Zillspiratie-plus-sessie volgt krijgt bovenop het inhoudelijke tips en tricks mee om het geleerde ook te delen met het team.

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • hebben inzicht in de wijze waarop de ontwikkelwijze van het jonge kind vertaald wordt in het leerplan, 
 • verkennen de ontwikkelkansen van een krachtige basisinrichting en –uitrusting, 
 • hebben zicht op de verschillende wijzen waarop een belangstellingscentrum vorm kan krijgen en de aandachtspunten hierbij,
 • hebben handvatten om vanuit een focus onderwijsarrangementen uit te werken voor de kleuters en peuters op school.
Doelgroep:

Leraren basisonderwijs, kleuter en lager, lerarenopleiders

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 1
Wat betekent de komst van Zill voor het opvoeden en onderwijzen van onze jongste leerlingen? Welke kansen en uitdagingen biedt het leerplan? De ontwikkeling van het jonge kind staat centraal. Wie is de peuter en kleuter en op welke manier vinden we die eigenheid terug in het leerplan? Hoe creëren we een positief en veilig leer-en leefklimaat? We schenken daarbij aandacht aan de basisinrichting en –uitrusting van de klas. Daarbij is er een bijzondere aandacht voor praktijkervaringen.

Dag 2
Je denkt na over en oefent met verschillende onderwijsarrangementen (belangstellingscentra, routinemomenten…).

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen die het leren van de deelnemers stimuleren.

Bijkomende info:

Er is een broodjesmaaltijd voorzien.

Breng een digitaal toestel mee om het leerplan vlot te raadplegen.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnemers zijn vertrouwd met het leerplan Zin in leren! Zin in leven!


Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 180,00 Euro
Lesgever: De Milde Stijn
De Nijs Steven
Steeno Birja
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 23 september 2019 van 09:00 tot 16:00
  • maandag 4 november 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 10 februari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • maandag 30 maart 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 9 december 2019 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 16 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 30 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 19 maart 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 1 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 19 november 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 7 februari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 27 maart 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 10 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 28 november 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 21 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 10 maart 2020 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.