Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PN100BA/1920 Wie schrijft die blijft… dus het schrijven moet blijven. Schrijfmotoriek: mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Doelstellingen:

• Verwerven van inzicht in schrijfmotoriek: proces en product
• Observeren van potloodgreep en schrijfhouding en schrijfbeweging
• Kunnen aanleren van de juiste potloodgreep en het juiste schrijfproces
• Beheersen van tips, adviezen om te kunnen omgaan met schrijfmoeilijkheden en schrijfproblemen
• Kunnen kijken op een kritische manier naar een schrijfmethode en schrijfoefeningen
• Weten wanneer je als leerkracht zelf kan optreden en wanneer je moet doorverwijzen

Doelgroep:
  • Kleuteronderwijs
  • 1ste tot en met 4de leerjaar
  • Buitengewoon basisonderwijs type 1, 8 en 9
Aanbieder: Regio Oost-Vlaanderen - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Wat is schrijven? Welk zijn de voorwaarden om te kunnen schrijven? Wanneer begint het schrijfonderricht? Mogen kleuters schrijven? Hoe is de opbouw van tekenen?
Welk is de functie van de schrijfmotorische krullen of lussen?
Hoe gaan we het schrijven evalueren?
Welk is de juiste potloodgreep en waarom?
Wanneer moet de correcte potloodgreep aangeleerd worden?
Wanneer is een schrijfmethode goed?
Welk is de taak van alle participanten bij het schrijven: schoolteam, kleuterleidster, leerkracht, gymleerkracht, ouders, CLB, kind, therapeut,... ?
Welke schrijfmoeilijkheden zijn er?
Welke schrijfproblemen kunnen er bestaan?
Wat doen we met begrippen als lateralisatie en richtingsmoeilijkheden?
Welke hulpmiddelen zijn er om het schrijven te vergemakkelijken?
Welke adviezen en tips zijn er om de schrijfmoeilijkheden en -problemen te verhelpen?
Wanneer moeten leerkrachten kinderen verwijzen voor schrijfmotorische diagnostiek
Wat met leerproblemen, dyslexie, ADHD, NLD, dyspraxie, ruimtelijke problemen... ?

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 18 november 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 110,00 Euro
Lesgever: Litière Marc
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Info: 09 269 14 90 - pedic@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 22 november 2019 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.