Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/03 Basisvorming leercoaching

De context van internaten zijn sterk veranderd doorheen de tijd. Internaten werken vaak met steeds meer scholen samen en onthalen internen uit verschillende studieniveaus en met verschillende (soms uitdagende) zorgvragen. De logistieke uitdagingen die deze samenwerking met meerdere scholen met zich meebrengen, doen internaatteams beseffen dat de organisatie en de bestaande manier van begeleiding tijdens de studiemomenten vaak niet meer toereikend zijn om de jongeren een gepaste ondersteuning te bieden. Het leerproces van jongeren begrijpen we dankzij wetenschappelijk onderzoek steeds beter, waardoor we steeds beter kunnen inschatten welke maatregelen écht bijdragen en wat eerder hinderend werkt bij het succesvol leren leren. De juiste keuzes leren maken bij het ontwerpen van de studiemomenten maar ook op een juiste manier in interactie gaan met de lerende intern, bekijken we op deze studiedag.

Doelstellingen:
 • Aan het eind van deze nascholing, kan je de link tussen het opvoedkundig project en leercoaching leggen vanuit een holistische benadering van het kind of jongere. Indien er nog geen duidelijk pedagogische visie ontwikkeld is, kan dit een aanzet zijn om daarmee aan de slag te gaan. Ze begrijpen dat hun handelen deze visie moet belichamen. 
 • Aan het eind van deze nascholing, begrijpen de deelnemers hoe effectieve feedback op de executieve functies kan worden gegeven vanuit een growth mindset. Op deze manier kunnen ze de kans op faalangst ook verkleinen. Hopelijk wordt het een bewuste keuze om op deze manier feedback te geven. 
 • Aan het eind van deze nascholing, kennen de deelnemers de basiscomponenten van een coachende houding en willen ze autonomie, betrokkenheid en competentie van de intern aanspreken en stimuleren. Ze begrijpen dat een goede relatie met de intern de grootste impact heeft op het leren maar ook dat een rijke omgeving erg belangrijk is. 
 • Aan het eind van deze nascholing, willen en durven de deelnemers vanuit deze inzichten de praktische organisatie van de studiemomenten herbekijken om deze nadien in team ev. te hertekenen vertrekkend vanuit een krachtige visie. 
Doelgroep:

Opvoeders van internaten en beheerders 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze vormingsdag werken we op 2 domeinen: 

Enerzijds informatie en inzicht verwerven rond het begrip ‘leren’: 

 • de link tussen het opvoedkundig project en leercoaching wordt gelegd vanuit een holistische benadering? van het kind of jongere; 
 • tips krijgen om faalangst bij kinderen en jongeren te voorkomen en begrijpen; 
 • tips krijgen om faalangst bij kinderen en jongeren te voorkomen en begrijpen;
 • tonen hoe effectieve feedback kan gegeven worden vanuit een growth mindset; 
 • de basiscomponenten van een coachende houding bespreken: autonomie, betrokkenheid en competentie van de intern willen aanspreken en stimuleren. Nadenken over eigenaarschap van het studieproces.
 • executieve functies en leerstijlen (her)kennen en stimuleren zowel buiten als in de studiemomenten.

Anderzijds willen komen tot actie: 

Vanuit deze inzichten de praktische organisatie van de studiemomenten durven en willen herbekijken om deze nadien in team ev. te hertekenen vertrekkend vanuit een krachtige visie.

Strategie en methode:

Er wordt bewust ingezet op een maximale impact door de deelnemers zo veel mogelijk te betrekken: vanuit persoonlijke ervaringen gaan we aan de slag. Er wordt input gegeven vanuit verschillende kaders die taal en erkenning geven aan de complexiteit waarmee opvoeders te maken hebben. Naast input via een PPT, worden er vragenlijsten ingevuld, zijn er filmpjes die duiden en wordt er met elkaar overlegd. Er is ruimte voor discussie en vragen. Regelmatig worden uitdagende vragen gesteld die opvoeders uitnodigen de link met de eigen werkcontext te maken. 

Bovendien krijgen ze de kans via een groepsoefening de executieve functies te ontdekken.

Bijkomende info:

Er is een middagmaaltijd inbegrepen in de prijs.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25,00 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 9 september 2019 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.