Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/13 Leercoaching op het internaat: en nu de praktijk!

Opvoeders zien zichzelf in steeds complexere contexten aan studiebegeleiding doen. Internaten werken met steeds meer scholen samen, en vaak ook zijn er internen van verschillende onderwijsniveaus en leeftijdsgroepen aanwezig in de studie. 

In de basisopleiding rond leercoaching werden opvoeders en beheerders uitgenodigd kritisch te durven nadenken over hun studiebeleid. Wanneer opvoeders dan de concrete stap willen zetten van studietoezicht naar leercoaching brengt dat nieuwe, maar ook bestaande uitdagingen met zich mee. Om hiermee concreet aan de slag te kunnen, zijn deze modules van onmisbaar belang. 

Doelstellingen:

MODULE 1 

Aan het eind van de sessie ‘plannen, organiseren, uitvoeren, uitstelgedrag en faalangst, specifieke planningsproblematiek bij pubers’: 

 • Kunnen opvoeders detecteren hoe internen aan ‘pseudo-leren’ doen in de studie 
 • Kennen de opvoeders de factoren die het verschil maken tussen uitstellen en uitvoeren en welke aanpak de beste resultaten heeft. 
 • Kennen de opvoeders organisatiehulpjes bij de studie 
 • Kunnen de opvoeders voorbeelden van goede weeksjablonen, dagplanningen, weekplanningen hanteren 
 • Leren de opvoeders een leerlijn voor plannen op lange termijn opstellen 
 • Hebben de opvoeders inzicht in de relatie tussen uitstelgedrag en faalangst bij internen 

 Aan het eind van de sessie ‘breinbeleid, geheugengebruik’: 

 • Weten de opvoeders hoe het brein te verzorgen en hoe geheugen werkt 
 • Hebben de opvoeders tips gekregen om aan een breinvriendelijk internaat te werken 
 • Kennen opvoeders methodes om internen op een krachtige manier te leren omgaan met hun geheugen 
 • Weten opvoeders hoe internen effectvol en efficiënt te leren herhalen 

MODULE 2 

Aan het eind van de sessie ‘betrokkenheid en motivatie, aandacht en concentratie, krachtige leeromgevingen’: 

 • Hebben opvoeders inzicht in de basisvoorwaarden tot motivatie en leerbetrokkenheid 
 • Kennen opvoeders tips om de aandacht te verhogen tijdens en buiten de studie en de les 
 • Leren de opvoeders de kenmerken van krachtige leeromgevingen kennen voor de internen via een kijk op leervoorkeuren en leerstijlen en de gevolgen hiervan voor de organisatie van de studiezaal, de studietijd. 
 • Kennen opvoeders tips om internen te leren focussen bij gemengde oefeningen 

 Aan het eind van de sessie ‘leren omgaan met evaluatie, zelfevaluatie, vragen lezen, antwoorden formuleren, feedback geven en rapporten bespreken’: 

 • Hebben opvoeders inzicht in hoe ze internen kunnen ondersteunen bij de voorbereiding op een toets of toetsenperiode 
 • Weten opvoeders hoe ze internen vragen analyserend en aandachtig kunnen leren lezen  en antwoorden (mondeling en schrijftelijk) correct kunnen lezen formuleren 
 • Kunnen opvoeders internen ondersteunen bij zelfreflectie, met name het analyseren van fouten uit een toets 
 • Leren opvoeders hoe goede feedback te geven (o.a. een stappenplan voor het bespreken van een rapport met de intern/de ouders) 
Doelgroep:

Onze primaire doelgroep zijn opvoeders van internaten en beheerders. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Ipse bvba
Inhoud:

In opvolging van de basisvorming Leercoaching op internaat’, willen we graag een diepere kennis rond een aantal thema’s bijbrengen die nodig is om op een effectieve manier leercoaching in de praktijk om te zetten. 

We beogen volgende zaken: 

 • impact op de kwaliteit van de doelgroep (kennis, vaardigheden, attitudes) 

 • impact op het handelen van de doelgroep 

 • impact op het leren van internen of het functioneren van internaten 

In 2 modules van telkens twee sessies brengt Marcella Deneve een aantal thema’s aan die een effectieve coachende houding in de studiebegeleiding mogelijk maken. 

Inleiding bij de eerste module: 

 • Positief dynamisch kijken naar opvoeden en leren 
 • Leercompententie: een trap met veel treden, een taboeretje met drie poten (3 dimensies van LC) 
 • De grote valkuil: gewoontegedrag 

MODULE 1 

Sessie 1: plannen, organiseren, uitvoeren, uitstelgedrag en faalangst, specifieke planningsproblematiek bij de puber 

Sessie 2: breinbeleid en geheugengebruik  

MODULE 2 

Sessie 3: betrokkenheid en motivatie, aandacht en concentratie, krachtige leeromgevingen 

Sessie 4: leren omgaan met (zelf)evaluatie, vragen lezen, antwoorden formuleren, feedback geven en rapporten bespreken 

Strategie en methode:

Elke sessie biedt een waaier aan didactische werkvormen. Ondanks het feit dat het leslokaal weinig ruimte biedt tot variatie (de deelnemers zitten in een U-vorm achter tafeltjes in een beperkte fysieke ruimte) worden verschillende werkvormen gehanteerd. De rode draad van elke sessie wordt gevormd door een presentatie met slides met tekst, schema's, cartoons en videomateriaal. Er is een ondersteunende en samenvattende syllabus onder de vorm van hand-outs van de meeste slides. Verder zijn er ervaringsgerichte tests, stappenplannen en verwerkende groepsopdrachten gepland. 
Er is ruimte voor eigen vragen, eigen inbreng, onderlinge reflectie en uitwisseling en concrete toepassingen. 

Bijkomende info:

Er is een warme maaltijd inbegrepen. 

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Je engageert je om deel te nemen aan beide modules. 


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 19 september 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 180,00 Euro
Lesgever: Deneve Marcella
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 26 september 2019 van 09:00 tot 15:30
  • dinsdag 12 november 2019 van 09:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.