Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/14 Mindful in het oog van de storm: aandachtstraining op maat van het internaat

Ben je op zoek naar manieren om het mentaal welbevinden van jongeren te verhogen? Mindfulness kan je een heel stuk op weg helpen.  Mindfulness staat steeds meer in de belangstelling, ook bij jongeren. (Inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek wees uit dat mindfulness kan zorgen voor een vermindering van stress gerelateerde klachten (depressie, angst,…). 

Of het nu gaat om examenstress, een vriendje of vriendinnetje dat het heeft uitgemaakt, te weinig zelfvertrouwen, problemen thuis, een conflict op school, de unieke aanpak van mindfulness zorgt ervoor dat jongeren gesterkt worden en helpt hen om met de uitdagingen en de moeilijkheden die op hun pad komen, om te gaan. Wanneer jongeren hiermee leren omgaan in een internaats- of schoolcontext, zullen zij er later ook de vruchten van plukken.  

Eerder onderzoek bij jongeren gaf volgende effecten van mindfulness aan: toename van conflict oplossend vermogen, minder piekeren, betere slaapkwaliteit, meer vergevingsgezindheid, toename van zelfacceptatie en positieve gemoedsgesteldheid, vermindering van ADHD symptomen. 

En, last but not least, hoe behoud je als opvoeder of leraar zelf te midden deze hectiek de balans tussen werk en privé?  

Doelstellingen:

Aan het eind van sessie 1 kunnen de deelnemers:

a) een aantal basishoudingen uit yoga toepassen die gericht zijn op ontspanning, aandachtsfocus, correcte zit/studiehouding, omgaan met slapeloosheid 
b) enkele eenvoudige ademoefeningen inzetten in geval van acute stress  
c) een geleide bodyscan bij zichzelf uitvoeren.  

Aan het eind van sessie 2 kunnen de deelnemers:
onder audio-begeleiding een ademmeditatie uitvoeren, gericht op het (h)erkennen van en vrijer omgaan met negatieve emoties (faalangst, boosheid, 
schuldgevoel,…) en onderliggende gedachtenpatronen (piekeren, perfectionisme).
 

Aan het eind van sessie 3 kunnen de deelnemers:
technieken hanteren om de basishoudingen uit de yoga, de ademoefeningen, de geleide bodyscan en de meditaties aan te leren aan leerlingen.
  

Aan het eind van sessie 4 kunnen de deelnemers:
reflecteren over hun eigen handelen, borgen wat goed loopt en bijsturen wat nog verder ontwikkeld kan worden.
 

Doelgroep:

Primaire doelgroep: beheerders en opvoeders internaten 

Secundaire doelgroep: leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren 

Bij voorkeur per duo inschrijven: 2 opvoeders of een opvoeder samen met een leerkracht/zorgcoördinator/leerlingbegeleider 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Hoe bewaar je je evenwicht in de 24/24 u hectiek van een internaat of school? Hoe zorgt jouw eigen opmerkzaamheid en innerlijke rust voor een continu doorstromend effect dat jongeren op weg zet naar meer zelfvertrouwen, veerkracht, zelfreflectiepersoonlijke ontwikkeling die ook in staat stelt rustiger en zelfzekerder om te gaan in sociale interacties?  

In deze opleiding trainen we lichaam en geest via lichaamsoefeningen en meditaties. Tegelijkertijd verwerf je de vaardigheid om deze tools bij te brengen bij je leerlingen. Opmerkzaamheid (‘mindfulness’) vormt hierbij de rode draad. Vruchten voor jezelf én voor de jongeren: beter inslapen, minder piekeren, betere concentratie, beter in je vel zitten, meer genieten van de kleine dingen. 

Strategie en methode:

De vorming gaat door op 4 halve dagsessies: 3 sessies en een terugkommoment.  

De training bestaat uit een combinatie van eenvoudige yoga oefeningen, waarbij kwaliteit van aandacht steeds de rode draad vormt en anderzijds een basis in ontspanningstechnieken d.m.v. ademhaling en lichaamsgewaarzijn (bodyscan). De derde sessie biedt een introductie in het cultiveren van ‘open aandacht’ d.m.v. mindfulnessmeditatie. Vanuit open aandacht leren we gedachtenpatronen en emoties herkennen i.p.v. er onmiddellijk op te reageren. Dit zorgt ervoor dat we bewuster, vrijer en weerbaarder in het leven staan.   

De oefeningen komen de zelfzorg bij opvoeders en leerlingbegeleiders/zorgcoördinatoren/leerkrachten ten goede, maar kunnen door hen ook perfect doorgegeven worden aan de internen en leerlingen van de eerste t.e.m. de derde graad.  

Op het einde van elke sessie krijgen de deelnemers een thuisopdracht mee. Na drie halve dagsessies is het de bedoeling dat men een praktijkoefening uitvoert met de internen of leerlingen. Op de terugkomdag worden goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld en wordt er teruggeblikt op de persoonlijke oefenpraktijk. 

Bijkomende info:

Er wordt een broodjeslunch voorzien. 

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 6 oktober 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 235,00 Euro
Lesgever: Derveaux Jean-Paul
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 11 oktober 2019 van 09:30 tot 13:00
    • donderdag 24 oktober 2019 van 09:30 tot 13:00
    • vrijdag 8 november 2019 van 09:30 tot 13:00
    • vrijdag 17 januari 2020 van 09:30 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.